Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000028/2015

Predložena besedila :

O-000028/2015 (B8-0118/2015)

Razprave :

PV 21/05/2015 - 4
CRE 21/05/2015 - 4

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 182kWORD 28k
27. marec 2015
O-000028/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000028/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Jerzy Buzek, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

 Zadeva: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) - človeški viri, potrebni za uresničevanje njenega mandata glede spremljanja veleprodajnih energetskih trgov
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (uredba REMIT) predvideva celovit okvir spremljanja veleprodajnih trgov za ugotavljanje in preprečevanje zlorab trga. Kako Komisija ocenjuje pomen teh določb za doseganje dobro delujočega notranjega energetskega trga in s tem povezanih ciljev energetske unije? Kakšne bi po njenem mnenju utegnile biti posledice neučinkovitega spremljanja veleprodajnega energetskega trga?

Z uredbo REMIT je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev dobila ključno vlogo pri spremljanju veleprodajnega energetskega trga. Agencija bo od 7. oktobra 2015 zlasti zadolžena za izvedbo začetnega preverjanja, analize in ocene večjega števila tržnih transakcij. Ali se Komisija zaveda, da zaradi kadrovske podhranjenosti agencija ne bo mogla izvesti teh nalog in uresničiti svojega mandata, ki izhaja iz uredbe REMIT, ter da je agencija to vprašanje že večkrat izpostavila?

Na podlagi podrobne analize nalog agencija ocenjuje, da za izvajanje novega okvira spremljanja potrebuje dodatnih 45 zaposlenih za polni delovni čas, kar je primerljivo s človeškimi viri, dodeljenimi zvezni komisiji za energetsko regulacijo v ZDA za opravljanje podobnih nalog. Kljub temu pa je bilo za naloge, ki jih nalaga uredba REMIT, agenciji odobrenih le 15 dodatnih zaposlenih. Ali se Komisija zaveda, da to ni dovolj? Ali se zaveda tudi, da agencija ne bo mogla zapolniti te vrzeli s prerazporeditvijo notranjih virov, saj je treba ohraniti in okrepiti dejavnosti na drugih področjih, potrebno pa je tudi drugačno in zelo posebno strokovno znanje (s področja energije in finančnega trgovanja)? Ali se strinja, da ni izvedljiva niti možnost, da bi to vrzel zapolnili s strokovnjaki iz nacionalnih regulatorjev, ki so prav tako kadrovsko omejeni in morajo tudi sami izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz uredbe REMIT?

Ali se Komisija lahko zaveže, da bo v predlogu proračuna za leto 2016 predlagala ustrezna sredstva za nujno potrebno kadrovsko okrepitev Agencije, da bi zagotovili celovito izvajanje in izvrševanje določb uredbe REMIT?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov