Парламентарни въпроси
PDFWORD
21 април 2015 г.
O-000043/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000043/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, от името на групата PPE

 Относно: Последните трагедии с кораби с мигранти в Средиземно море

Бяха обявени опасения за 900 загинали, след като в събота, 18 април 2015 г., пълна с мигранти рибарска лодка се преобърна край бреговете на Либия. Инцидентът е станал в зона, непосредствено отвъд либийски води, 193 км южно от италианския остров Лампедуза.

Това се случва на фона на вълна от мигранти, опитващи се да напуснат Либия в посока бреговете на Италия. От началото на годината повече от 1 500 души са загинали при опити да достигнат Европа.
В непосредствената времева рамка в района на Средиземноморието са необходими повече активи за спасяването на човешки животи и разбиването на мрежите за трафик на хора. В светлината на тези обстоятелства, към Комисията се отправят следните въпроси:

– Обмисля ли възможността за провеждане на съвместна военноморска операция на ЕС и ООН по бреговете на Либия за спиране на трафика на хора, унищожаването на престъпни и терористични мрежи (особено тези, които работят от либийските пристанища) и като крайна цел за спасяването на човешки животи?

– Какви конкретни планове има, за да накара държавите членки да допринасят с повече ресурси (откъм персонал и оборудване) в общите спасителни операции, насочени към спасяването на животи и осигуряването на безопасността на мигрантите и спасителните екипи от застрашаващите ги престъпници и терористи в международни води?

– Ще предложи ли ръководни насоки за създаване на механизъм за управление на кризи, който да включва обща за ЕС система за разпределяне на лицата, търсещи убежище, с цел да се облекчи тежестта върху засегнатите държави членки?

– Какви са резултатите от диалога на ЕС с Африканския съюз и Арабската лига, както и със страните на произход и транзит, що се отнася до съответните им отговорности, когато става дума за третирането на търсещите убежище лица на техните собствени територии и борбата с трафика на хора?

– Как планира Комисията да подобри бюджетните и човешките ресурси на Frontex и да осигури подкрепа за най-засегнатите държави членки, така че те да могат да допринесат ефективно за разширено търсене и спасителни операции и операциите за осигуряване на бреговата ивица на ЕС?

– Готова ли е да се засили ролята на Съвместния оперативен екип на Европол „Маре“ като основен координатор на действията срещу безскрупулни престъпници, отговорни за смъртта на хиляди мигранти?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация