Parlamentní otázky
PDFWORD
21. dubna 2015
O-000043/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000043/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, za skupinu PPE

 Předmět: Nedávné tragédie na lodích převážejících migranty ve Středozemním moři

Panují obavy, že po převržení rybářské lodi převážející migranty zahynulo v sobotu 18. dubna 2015 u libyjského pobřeží až 900 osob. K neštěstí došlo v oblasti, která již není součástí libyjských vod, 193 km jižně od italského ostrova Lampedusa.

Děje se tak v rámci vlny migrantů, kteří se snaží opustit Libyi a dostat se na italské pobřeží. Při pokusu dostat se do Evropy zahynulo od počátku roku 1500 osob. V bezprostředním časovém rámci je nutné zajistit finanční prostředky na záchranu životů ve Středozemním moři a pro rozsáhlé zničení sítí převaděčů lidí. S ohledem na tyto skutečnosti klademe Komisi tyto otázky:

– Zvažuje Komise možnost provedení vojenské námořní operace EU a OSN u libyjského pobřeží, aby zastavila obchodování s lidmi, zničila zločinecké a teroristické sítě (zejména ty, které jsou organizovány v libyjských přístavech), aby tak ochránila životy lidí?

– Co konkrétně Komise podnikne, aby přiměla členské státy ve větší míře přispívat na záchranné operace (pokud jde o personál a vybavení), jejichž cílem je zachraňovat životy a zajistit bezpečnost migrantů a záchranářských týmů před zločinci a teroristy v mezinárodních vodách?

– Navrhne pokyny pro krizové mechanismy, které by zahrnovaly celoevropský distribuční systém pro žadatele o azyl s cílem omezit zátěž postižených členských států?

– Jaké jsou výsledky dialogu EU s Africkou unií, Ligou arabských států a se třetími zeměmi původu a tranzitu, pokud jde o jejich odpovědnost, co se týče zacházení s žadateli o azyl na jejich území a boje proti obchodování s lidmi?

– Jak Komise hodlá navýšit rozpočet a lidské zdroje agentury Frontex s cílem podpořit nejpostiženější členské státy, aby se tyto mohly účinně podílet na posílených pátracích a záchranných operacích a na operacích k zajištění pobřežní hranice EU?

– Je Komise ochotna neprodleně posílit společný operační tým EUROPOLU Mare, jakožto klíčového koordinátora opatření proti bezohledným zločincům odpovědným za smrt tisíců migrantů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění