Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
21. april 2015
O-000043/2015

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2015

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda

for PPE-Gruppen


  Om:              De seneste migrantskibstragedier i Middelhavet

Hele 900 mennesker frygtes døde, efter at en fiskekutter fyldt med migranter kæntrede ud for Libyens kyst lørdag den 18. april 2015. Hændelsen skete i et område lige uden for libysk farvand, 193 km syd for den italienske ø Lampedusa.

Dette kommer midt i en bølge af migranter, der forsøger at forlade Libyen med kurs mod de italienske kyster. Siden begyndelsen af ​​året er over 1 500 mennesker døde i forsøgat nå frem til Europa. Der er her og nu behov for flere aktiver i Middelhavet for at redde liv og håndfast optrevle menneskehandelsnetværkene. På baggrund af disse omstændigheder bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

              Overvejer den muligheden af at gennemføre en militær flådeoperation i fælles EU-FN-regi ud for Libyens kyst for at stoppe menneskehandelen, ødelægge de kriminelle netværk og terrornetværkene (især dem, der opererer fra de libyske havne) og i sidste ende redde liv?

              Hvilke konkrete planer har den for at medlemsstaterne til at bidrage med flere ressourcer (i form af mandskab og materiel) til fælles redningsaktioner med det formål at redde liv og sikre, at migranterne og deres redningshold er i sikkerhed for kriminelle og terrorister i internationalt farvand?

              Vil den foreslå retningslinjer for en krisemekanisme, som omfatter et system for fordeling af asylansøgere i hele EU for at lette byrden for de berørte medlemsstater?

              Hvad er resultaterne af dialogen mellem EU med Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga, og med oprindelses- og transitlandene, med hensyn til deres respektive ansvar, når det drejer sig om håndtering af asylansøgere på deres eget område og i bekæmpelsen af ​​menneskehandel?

              Hvordan agter den at styrke Frontex' budget og menneskelige ressourcer og yde støtte til de hårdest ramte medlemsstater, således at de kan bidrage effektivt til udvidede eftersøgnings- og redningsoperationer og operationer til sikring af EU's kyst?

              Er den villig til straks at styrke Europols fælles operationsgruppe Mares rolle som central koordinator for aktioner mod de hensynsløse forbrydere, der er ansvarlige for tusindvis af migranters død?

Indgivet: 21.4.2015

Videresendt: 23.4.2015

Besvarelsesfrist: 30.4.2015

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse