Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
21 Απριλίου 2015
O-000043/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000043/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Οι πρόσφατες τραγωδίες με σκάφη μεταναστών στη Μεσόγειο

Υπάρχουν φόβοι ότι έως και 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αλιευτικό σκάφος γεμάτο μετανάστες ανατράπηκε ανοικτά της Λιβύης το Σάββατο 18 Απριλίου 2015. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή ανοικτά των υδάτων της Λιβύης, 193 χιλιόμετρα νότια του νησιού Λαμπεντούζα της Ιταλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κύματος μεταναστών που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Λιβύη με προορισμό τις ιταλικές ακτές.

Από την αρχή του έτους, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη. Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στη Μεσόγειο με άμεσο χρονικό ορίζοντα για τη διάσωση ζωών και την αποφασιστική εξάρθρωση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα.

- Εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής κοινής ναυτικής επιχείρησης ΕΕ-ΟΗΕ στις ακτές της Λιβύης για τον τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων, την εξάλειψη των εγκληματικών και τρομοκρατικών δικτύων (ιδίως όσων δραστηριοποιούνται με βάση τα λιμάνια της Λιβύης) και, τελικά, τη διάσωση ζωών;

- Ποια συγκεκριμένα σχέδια διαθέτει για να αναγκάσει τα κράτη μέλη να παράσχουν περισσότερους πόρους (σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό) σε κοινές επιχειρήσεις διάσωσης που αποσκοπούν στο να σωθούν ζωές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μεταναστών και των ομάδων διάσωσης αυτών από εγκληματίες και τρομοκράτες στα διεθνή ύδατα;

- Σκοπεύει να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ για να μειωθεί η επιβάρυνση των θιγόμενων κρατών μελών;

- Ποια είναι τα αποτελέσματα του διαλόγου της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, καθώς και με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, όσον αφορά τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους σχετικά με τη διαχείριση των αιτούντων άσυλο στα δικά τους εδάφη και σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων;

- Πώς σκοπεύει να ενισχύσει τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους της Frοntex και να παράσχει στήριξη στα πλέον θιγόμενα κράτη μέλη, ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στις ευρύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ακτογραμμής της ΕΕ;

- Διατίθεται να ενισχύσει χωρίς καθυστέρηση τον ρόλο της Κοινής Επιχειρησιακής Ομάδας της EUROPOL «Mare» ως βασικού συντονιστή της δράσης κατά των αμείλικτων εγκληματιών που ευθύνονται για τον θάνατο χιλιάδων μεταναστών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου