Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
21. huhtikuuta 2015
O-000043/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, PPE-ryhmän puolesta

 Aihe: Maahanmuuttajien viimeisimmät traagiset onnettomuudet Välimerellä

Jopa 900 ihmisen pelätään kuolleen, kun maahanmuuttajia täynnä ollut kalastusvene kaatui Libyan rannikon edustalla lauantaina 18. huhtikuuta 2015. Onnettomuus tapahtui Libyan aluevesien tuntumassa 193 kilometrin etäisyydellä Italialle kuuluvasta Lampedusan saaresta etelään.

Tämän taustalla on Libyasta Italian rannikolle pyrkivä maahanmuuttajien aalto. Vuoden alusta lähtien yli 1 500 ihmistä on hukkunut pyrkiessään Eurooppaan. Välimerellä tarvitaan ihmishenkien pelastamiseen ja ihmiskauppaverkostojen määrätietoiseen purkamiseen lyhyellä aikavälillä entistä enemmän resursseja. Voisiko komissio vastata tämän tilanteen perusteella seuraaviin kysymyksiin:

– Harkitseeko komissio mahdollisuutta aloittaa Libyan rannikolla EU:n ja YK:n yhteinen merivoimien sotilasoperaatio ihmiskaupan lopettamiseksi, (erityisesti Libyan satamista operoivien) rikollis- ja terroristiverkostojen tuhoamiseksi ja viime kädessä ihmishenkien pelastamiseksi?

– Mitä käytännön suunnitelmia komissiolla on, jotta jäsenvaltiot saadaan myöntämään lisää resursseja (henkilöstönä ja varusteina) yhteisiin operaatioihin, joiden tarkoituksena on pelastaa ihmishenkiä sekä varmistaa, että maahanmuuttajat ja heidän pelastajansa ovat turvassa rikollisilta ja terroristeilta kansainvälisillä vesialueilla?

– Aikooko komissio ehdottaa kriisimekanismia koskevia suuntaviivoja, joihin sisältyy EU:n laajuinen turvapaikanhakijoiden jakelujärjestelmä asianomaisten jäsenvaltioiden taakan helpottamiseksi?

– Mitä tuloksia on saatu EU:n, Afrikan unionin ja Arabiliiton kanssa käydystä vuoropuhelusta sekä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa käydystä vuoropuhelusta, joka koskee maiden vastuuta, kun kyseessä ovat turvapaikanhakijoiden tilanteen käsitteleminen niiden omalla alueella ja ihmiskaupan torjunta?

– Miten komissio aikoo vahvistaa Frontexin talousarviota ja henkilöstöresursseja ja myöntää tukea jäsenvaltioille, joiden tilanne on pahin, jotta ne voivat osallistua tehokkaasti laajennettuihin etsintä- ja pelastusoperaatioihin sekä operaatioihin EU:n rannikoiden turvaamiseksi?

– Onko komissio valmis vahvistamaan viipymättä Europolin yhteisoperaatioon kuuluvan Mare-yksikön roolia tuhansien maahanmuuttajien kuolemasta vastuussa olevien häikäilemättömien rikollisten vastaisen toiminnan keskeisenä koordinoijana?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus