Parlamentarna pitanja
PDFWORD
21. travnja 2015.
O-000043/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000043/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, u ime Kluba PPE

 Predmet: Posljednja tragedija broda s imigrantima u Sredozemnom moru

Strahuje se da je gotovo 900 ljudi poginulo nakon što se u subotu 18. travnja 2015. ribarski brod prepun imigranata prevrnuo nedaleko od libijske obale. Nesreća se dogodila nedaleko od libijskih teritorijalnih voda, 193 km južno od talijanskog otoka Lampeduse.

Slučaj se dogodio kad je val imigranata pokušao napustiti Libiju i domoći se talijanske obale. Od početka godine je više od 1500 ljudi smrtno stradalo pokušavajući se domoći Europe. Smjesta je potrebno osigurati više sredstava za područje Sredozemlja kako bi se spasili životi i snažnije razbile mreže trgovine ljudima. Uzimajući u obzir te okolnosti, Komisiji se postavlja pitanje:

– Razmatra li mogućnost zajedničke vojne pomorske operacije EU-a i UN-a na libijskoj obali kako bi se zaustavila trgovina ljudima, uništile kriminalne i terorističke mreže (posebno one koje djeluju u libijskim lukama) te u konačnici spasili životi?

– Kakve konkretne planove ima za povećanje doprinosa država članica (u pogledu osoblja i opreme) za zajedničke operacije spašavanja koje su usmjerene na spašavanje života i jamčenje sigurnosti imigranata i njihovih službi za spašavanje od kriminalaca i terorista u međunarodnim vodama?

– Hoće li predložiti smjernice za krizni mehanizam koji uključuje sustav razmještanja tražitelja azila na razini cijelog EU-a kako bi se smanjio pritisak na pogođene države članice?

– Koji su rezultati razgovora EU-a s Afričkom unijom i Arapskom ligom te s državama podrijetla i tranzitnim državama o njihovim odgovornostima u pogledu postupanja s tražiteljima azila na njihovom teritoriju i borbe protiv trgovine ljudima?

– Na koji način planira ojačati proračun i ljudske resurse agencije Frontex te pružiti podršku najpogođenijim državama članicama kako bi učinkovito mogle doprinijeti proširenim operacijama traganja i spašavanja i operacijama osiguranja obalnog pojasa EU-a?

– Je li spremna bez odgađanja ojačati ulogu zajedničkog operativnog tima Mare (JOT MARE), koji je osnovao EUROPOL, kao glavnog koordinatora aktivnosti usmjerenih protiv okrutnih kriminalaca odgovornih za smrt tisuća imigranata?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena