Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 21. aprīlis
O-000043/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000043/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, PPE grupas vārdā

 Temats: Jaunākie traģiskie notikumi ar migrantu kuģiem Vidusjūrā

Līdz pat 900 cilvēku varētu būt gājuši bojā pēc tam, kad 2015. gada 18. aprīlī Lībijas piekrastē apgāzās zvejnieku kuģis ar migrantiem uz klāja. Šis negadījums notika netālu no Lībijas teritoriālajiem ūdeņiem, 193 km uz dienvidiem no Itālijai piederošās Lampedūzas salas.

Šis notikums ir saistīts ar migrantu vilni, kuri cenšas no Lībijas sasniegt Itālijas krastus. Kopš šā gada sākuma, cenšoties sasniegt Eiropu, ir gājuši bojā vairāk nekā 1500 cilvēku. Vidusjūras baseinā nekavējoties ir vajadzīgāks vairāk līdzekļu, lai glābtu cilvēku dzīvības un pilnībā sagrautu cilvēku kontrabandas tīklus. Ņemot vērā šos apstākļus, Komisijai tiek jautāts:

– Vai tā apsver iespēju veikt kopīgu ES un ANO militāru jūras operāciju pie Lībijas krastiem, lai apturētu cilvēku kontrabandu, iznīcinātu kriminālos un teroristu tīklus (jo īpaši tos, kas darbojas Lībijas ostās) un gala rezultātā glābtu cilvēku dzīvības?

– Ko konkrēti tā plāno, lai dalībvalstis piešķirtu vairāk resursu (gan darbiniekus, gan ierīces) un pievienotos glābšanas operācijām, kuras veic ar mērķi starptautiskajos ūdeņos glābt dzīvības un pasargāt migrantus un viņu glābēju komandas no noziedzniekiem un teroristiem?

– Vai tā ierosinās pamatnostādnes krīzes mehānismam, kurā ietilptu sistēma patvēruma meklētāju izmitināšanai visā ES teritorijā, lai atvieglotu šīs problēmas skarto dalībvalstu slogu?

– Kādi ir rezultāti ES dialogam ar Āfrikas Savienību un Arābu valstu līgu, kā arī ar izcelsmes un tranzīta valstīm saistībā ar to attiecīgajiem pienākumiem, kad runa ir par izturēšanos pret patvēruma meklētājiem to teritorijās un cīņu pret cilvēku kontrabandu?

– Kā tā plāno stiprināt Frontex budžetu un cilvēku resursus un sniegt atbalstu visvairāk skartajām dalībvalstīm, lai tās varētu efektīvi dot ieguldījumu paplašinātajās meklēšanas un glābšanas operācijās un operācijās ES krasta līnijas nostiprināšanai?

– Vai tā ir gatava nekavējoties pastiprināt Eiropola apvienotās operatīvās grupas Mare lomu, jo šī grupa ir galvenais koordinators pasākumiem cīņā pret nežēlīgajiem noziedzniekiem, kuri ir atbildīgi par tūkstošiem migrantu nāvi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums