Interpelacje
PDFWORD
21 kwietnia 2015
O-000043/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Niedawne tragedie migrantów próbujących przepłynąć przez Morze Śródziemne

Istnieją obawy, że aż 900 osób zginęło, kiedy w sobotę 18 kwietnia 2015 r. łódź rybacka wypełniona migrantami wywróciła się u wybrzeży Libii. Wydarzenie to miało miejsce na obszarze położonym niedaleko wód libijskich, 193 km na południe od włoskiej wyspy Lampedusa.

W tym samym czasie fala migrantów usiłuje opuścić Libię i przedostać się na włoskie wybrzeże. Od początku roku życie straciło ponad 1500 osób, które próbowały przedostać się do Europy. W najbliższym czasie potrzebne są dodatkowe zasoby na Morzu Śródziemnym, aby ratować życie migrantów i skutecznie przeciwdziałać sieciom handlarzy ludźmi. W związku z powyższym Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy Komisja rozważa możliwość przeprowadzenia wspólnej unijno-oenzetowskiej wojskowej operacji morskiej u wybrzeży Libii w celu położenia kresu handlowi ludźmi, zniszczenia siatek przestępczych i terrorystycznych (zwłaszcza tych, które za punkt wyjścia do swojej działalności mają porty libijskie) oraz w konsekwencji ratowania życia?

– W jaki konkretny sposób Komisja planuje skłonić państwa członkowskie do przeznaczenia większych zasobów (w postaci personelu i wyposażenia) na wspólne operacje ratownicze mające na celu ratowanie życia oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa migrantom i zespołom ratowników przed przestępcami i terrorystami na wodach międzynarodowych?

– Czy Komisja zaproponuje mechanizm kryzysowy obejmujący ogólnounijny system przemieszczania osób ubiegających się o azyl, aby ograniczyć ciężar spoczywający na państwach członkowskich bezpośrednio dotkniętych tym problemem?

– Jakie są wyniki dialogu prowadzonego przez UE z Unią Afrykańską, Ligą Państw Arabskich oraz z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów w kontekście ich odpowiedzialności za zajęcie się osobami ubiegającymi się o azyl na ich własnym terytorium oraz za zwalczanie handlu ludźmi?

– W jaki sposób Komisja zamierza podnieść środki w budżecie agencji Frontex i zwiększyć jej zasoby ludzkie oraz udzielić wsparcia najbardziej dotkniętym państwom członkowskim, tak aby skutecznie mogły brać udział w zakrojonych na szeroką skalę operacjach poszukiwawczych i ratowniczych, jak i w operacjach zabezpieczania linii brzegowej Unii Europejskiej?

– Czy Komisja jest skłonna do bezzwłocznego wzmocnienia roli wspólnego zespołu operacyjnego Mare w ramach Europolu jako głównego koordynatora działań wymierzonych w bezwzględnych przestępców odpowiedzialnych za śmierć tysięcy migrantów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna