Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
21. april 2015
O-000043/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000043/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, v imenu skupine PPE

 Zadeva: Nedavne tragedije ladij z migranti v Sredozemlju

V soboto, 18. aprila 2015, je po bojaznih umrlo kar 900 ljudi, potem ko se je ob libijski obali prevrnila ribiška ladja, natrpana z migranti. Nesreča se je zgodila zelo blizu libijskih voda, 193 km južno od italijanskega otoka Lampedusa.

Nesreča je povezana s siceršnjim valom migrantov, ki v teh dneh zapuščajo Libijo v upanju, da bodo prispeli na italijansko obalo. Od začetka leta je pri poskusih, da bi dosegli Evropo, umrlo že več kot 1500 ljudi. V Sredozemlju so takoj potrebna dodatna sredstva, da bi se reševala človeška življenja in z odločnimi ukrepi razbile tihotapske mreže. Glede na te okoliščine Komisijo sprašujemo naslednje:

– Ali razmišlja o možnosti, da bi EU in OZN na libijski obali izvedli skupno vojaško pomorsko operacijo, s katero bi se prekinila trgovina z ljudmi, uničile kriminalne in teroristične mreže (zlasti tiste, ki delujejo iz libijskih pristanišč) in posledično rešila življenja?

– Katere konkretne načrte ima, da bi države članice pripravila k temu, da bi prispevale več sredstev (osebja in opreme) za skupne reševalne akcije, s katerimi bi se reševala življenja in zagotavljala varnost migrantov in njihovih reševalnih ekip pred kriminalci in teroristi v mednarodnih vodah?

– Ali bo predlagala smernice za krizni mehanizem, ki bo zajemal sistem porazdeljevanja prosilcev za azil po vsej EU, da bi se zmanjšalo breme prizadetih držav članic?

– Kakšni so rezultati dialoga med EU ter Afriško unijo in Arabsko ligo ter državami izvora in tranzita glede njihove odgovornosti v povezavi z obravnavo prosilcev za azil na njihovem lastnem ozemlju in bojem proti trgovini z ljudmi?

– Kako namerava okrepiti proračun in človeške vire Frontexa in podpreti najbolj prizadete države članice, da bodo lahko učinkovito prispevale k obsežnejšim operacijam iskanja in reševanja in zagotavljanja varnosti vzdolž obale EU?

– Ali je pripravljena nemudoma okrepiti vlogo Europolove skupne operativne skupine Mare kot ključnega usklajevalca ukrepov proti neprizanesljivim kriminalcem, odgovornim za smrt na tisoče migrantov?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo