Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. április 30.
O-000045/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000045/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Tárgy: Uniós innovatív mezőgazdasági rendszerek

Elengedhetetlen, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat készen álljon az innováció proaktív befogadására, ha fenn akarja tartani gazdasági versenyképességét, és kezelni akarja a fenntarthatósági kihívásokat.

A mobil internet mezőgazdasági alkalmazásának térnyerése, melynek keretében többek között csúcstechnológiás érzékelőkkel követik nyomon a gazdaságok termelését és az állatok megbetegedéseit, megtakarításokkal kecsegtet az élelmiszertermelési értéklánc egésze során. Ehhez hozzátartozik a szállítmányozás és logisztika automatizálása felé való elmozdulás, ami közelebb hozza gazdálkodásból származó termékeket a fogyasztóhoz, továbbá gyorsabb és pontosabb készletgazdálkodást tesz lehetővé a raktárakban és a kiskereskedelmi üzletekben.

Az intelligens gazdálkodási rendszerek, amelyek kamerákat és más technológiai vívmányokat alkalmaznak, javítani tudják az öntözési hatékonyságot, és takarékoskodni tudnak a vízzel. A precíziós gazdálkodás, amely adatalapú technológiákat, többek között műholdas navigációs eszközöket és internetet alkalmaz, segítheti az uniós gazdálkodókat a műtrágyák és növényvédő szerek használatának csökkentésében.

Az uniós vetőmagbankok genetikai anyagok gazdag tárházát biztosítják, amelyeket új változatok fejlesztésére használhatunk.

Sajnos bizonyítható, hogy a kutatás, a gazdálkodók és az élelmiszeripar közötti kapcsolat túlságosan gyenge. Túl sok innovációs lehetőség marad kiaknázatlanul, és túl sok kutatási kérdés megválaszolatlanul.

Ismertetné-e e a Bizottság, miként szándékozik megerősíteni és előmozdítani az innovatív mezőgazdasági rendszereket, és elérhetőbbé tenni azokat az uniós gazdálkodók számára?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat