Interpelacje
PDF 195kWORD 28k
6 maja 2015
O-000047/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000047/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Barbara Kappel, Bernard Monot, Bruno Gollnisch, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Dominique Martin, Edouard Ferrand, Florian Philippot, Franz Obermayr, Georg Mayer, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, Gilles Lebreton, Hans Jansen, Harald Vilimsky, Jean-François Jalkh, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Joëlle Mélin, Lorenzo Fontana, Louis Aliot, Mara Bizzotto, Marcel de Graaff, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Mario Borghezio, Matteo Salvini, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Nicolas Bay, Olaf Stuger, Peter Lundgren, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Vicky Maeijer

 Przedmiot: Ochrona dziedzictwa europejskiego

W regionie Bordeaux 230 winnic zostało kupionych przez chińskich inwestorów, którzy eksportują 100% ich produkcji za granicę. Zawyża to ceny zarówno wina, jak i samych winnic. Inwestorzy ci zakupili między innymi marki koniaków, takie jak Roullet-Fransc czy Breuil, i od tej pory używają produktów pochodzących prawie wyłącznie z Chin.

Inwestycje te szkodzą wizerunkowi produktów lokalnych, tak jak w przypadku nazwy pochodzenia Bordeaux, niszczonej i zdegradowanej w Chinach, gdzie do wina czasami dolewa się wody. Trybunał Obrachunkowy podejrzewa istnienie nielegalnych transakcji finansowych cechujących się korupcją, co jest częstym zjawiskiem w publicznych chińskich grupach. Takie inwestycje zagraniczne stanowią zagrożenie dla jakości i autentyczności produktów należących do dziedzictwa państw członkowskich oraz mają negatywny wpływ na lokalną gospodarkę.

Komisja podkreśla znaczenie autentyczności dziedzictwa europejskiego. W jaki sposób Komisja zamierza chronić inwestycje zagraniczne, które zakłócają i zagrażają jego stabilności?

Czy będzie zezwalać państwom członkowskim i zachęcać je do regulowania tych inwestycji, aby spowodować ich lepsze skutki gospodarcze i zapewnić lepszą ochronę pracowników?

Oryginalny język pytania: FR
Informacja prawna