Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000049/2015

Predkladané texty :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 26k
6. mája 2015
O-000049/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000049/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Iratxe García Pérez, Maria Arena, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

 Vec: Smernica o materskej dovolenke
 Odpoveď v pléne 

Parlament už od začiatku tohto nového volebného obdobia pri viacerých príležitostiach, ako aj vo svojom uznesení z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 vyjadril svoju jednoznačnú ochotu nadviazať spoluprácu s Radou a začať rokovania o smernici o materskej dovolenke. Parlament zaujíma pragmatický, konštruktívny a otvorený postoj s cieľom dospieť k dohode, ktorá by bola uspokojivá pre obe inštitúcie a najmä pre európskych občanov. Je presvedčený, že keby všetky tri inštitúcie preukázali dostatok politickej vôle, táto patová situácia by sa dala prekonať.

Z Rady však napriek týmto jasným signálom neprichádza žiadna odpoveď. Komisia medzitým pri viacerých príležitostiach vyhlásila, že ak spoluzákonodarcovia nenájdu spôsob, ako sa z tejto patovej situácie dostať do šiestich mesiacov, je pripravená návrh stiahnuť.

Ohlásené stiahnutie je o to spornejšie, že Parlament už ukončil svoje prvé čítanie, zatiaľ čo diskusie v Rade sú zablokované, čo ohrozuje celý legislatívny postup.

1. Môže Rada ako spoluzákonodarca vyjadriť oficiálnu pozíciu, pokiaľ ide o prvé čítanie Parlamentu, a prevziať zodpovednosť za zamietnutie zlepšení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie