Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000050/2015

Předložené texty :

O-000050/2015 (B8-0120/2015)

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 184kWORD 25k
6. května 2015
O-000050/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000050/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iratxe García Pérez, Maria Arena, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 Předmět: Směrnice o mateřské dovolené
 Odpověď na plenárním zasedání 

Od počátku nového legislativního období Parlament při různých příležitostech, mimo jiné ve svém usnesení ze dne 10. března 2015 nazvaném Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013, vyjádřil své jednoznačné odhodlání zahájit jednání s Radou o směrnici o mateřské dovolené. Parlament přistupuje pragmaticky, konstruktivně a otevřeně ke hledání uspokojivé dohody pro oba orgány a co je nejdůležitější – pro evropské občany. Parlament je přesvědčen, že patovou situaci lze překonat, jestliže všechny tři orgány projeví dostatečnou politickou vůli.

I přes jasné signály Rada dosud nereagovala. Komise mezitím při různých příležitostech vyjádřila svůj záměr tento návrh stáhnout, pokud spoluzákonodárci nenajdou cestu z patové situace během šesti měsíců.

Oznámené stažení je ještě diskutabilnější s ohledem na to, že Parlament dokončil své první čtení, zatímco jednání v Radě jsou pozastavena, čímž je ohrožen celý legislativní postup.

1. Může Komise uvést, jaká konkrétní opatření doposud učinila s cílem sladit postoj Rady a Parlamentu?

2. Povede Komise konzultace s Parlamentem před stažením navrhované revize směrnice?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění