Parlamentní otázky
PDFWORD
13. května 2015
O-000057/2015

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000057/2015

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Předmět:              Metoda hydraulického štěpení (tzv. "frakování") v rámci Evropské strategie energetické bezpečnosti

V jednom článku ve vydání časopisu Die Welt ze dne 9. dubna 2015 se hovoří o velkém potenciálu metody frakování v Anglii. K frakování je nyní stále více upíná pozornost členských států, o čemž svědčí zákon o frakování nedávno přijatý v Německu. Také v právě projednávané Evropské strategii energetické bezpečnosti se o frakování hovoří jako o možnosti zajištění dodávek energie v členských státech.

Z toho vyplývají následující otázky:

1.              Ve Spojených státech je již léta praktikovaná metoda frakování vzhledem ke svým škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí kontroverzním tématem. Jaké nejnovější odborné poznatky má Komise, pokud jde o uvedené důsledky této extrakční metody? Zejména žádáme Komisi, aby případně uvedla provedené studie, z nichž vychází.

2.              Jakými právními předpisy hodlá Komise upravit toto balancování na tenké hranici mezi zlepšením energetické bezpečností využíváním frakování a ochranou fyzického zdraví lidí a zachováním přírodních zdrojů?

Předložení: 13.5.2015

Postoupení: 15.5.2015

Platné do: 22.5.2015

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: DE
Právní upozornění