Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
13. maj 2015
O-000057/2015

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000057/2015

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Om:              Frakturering som led i den europæiske energiforsyningssikkerhedsstrategi

I en artikel i dagbladet "Die Welt" af 9. april 2015 henvises der til de enorme muligheder for frakturering i England. Medlemsstaterne fokuserer for øjeblikket i stadig højere grad på frakturering, hvilket den seneste fraktureringslov i Tyskland er bevis på. Også i den europæiske energiforsyningssikkerhedsstrategi, som er til debat for øjeblikket, nævnes frakturering som én af mulighederne for at sikre medlemsstaternes energiforsyning.

Det giver anledning til følgende spørgsmål:

1.              I USA, hvor frakturering har været anvendt i årevis, er teknikken stadig kontroversiel som følge af de skadelige konsekvenser for den menneskelige sundhed og miljøet. Hvilken viden ligger Kommissionen inde med om de pågældende konsekvenser af denne udvindingsteknik?

2.              Hvilke bestemmelser har Kommissionen til hensigt at indføre for at løse konflikten mellem forbedring er energiforsyningssikkerheden gennem frakturering og beskyttelsen af menneskets fysiske integritet og bevarelsen af de naturlige ressourcer?

Indgivet: 13.5.2015

Videresendt: 15.5.2015

Besvarelsesfrist: 22.5.2015

Forespørgslens originalsprog: DE
Juridisk meddelelse