Parlamentarna pitanja
PDFWORD
13. svibnja 2015.
O-000057/2015

Pitanje za usmeni odgovor O-000057/2015

upućeno Komisiji

članak 128

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Predmet:              Hidrauličko lomljenje u okviru europske strategije energetske sigurnosti

U jednom članku u novinama „Die Welt” od 9. travnja 2015. ukazuje se na velik potencijal hidrauličkog lomljenja u Engleskoj. Hidrauličko lomljenje sve više dolazi u središte pozornosti država članica, što dokazuje nedavno doneseni Zakon o hidrauličkom lomljenju u Njemačkoj. Čak i u europskoj strategiji energetske sigurnosti, o kojoj se trenutačno raspravlja, hidrauličko se lomljenje usput spominje kao jedna od mogućnosti da se osigura opskrba država članica energijom.

Iz toga proizlaze sljedeće posljedice:

1.              U Sjedinjenim Američkim Državama tehnologija hidrauličkog lomljenja, koja se ondje godinama primjenjuje, osporava se zbog njezinih štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš. Kakva saznanja ima Komisija o spomenutim posljedicama ove tehnologije crpljenja? Komisiju se osobito moli da točno navede eventualno proučene studije.

2.              Kojim propisima Komisija namjerava pomiriti povećanje energetske sigurnosti zahvaljujući hidrauličkom lomljenju, s jedne strane, te zaštitu tjelesnog integriteta ljudi i očuvanje prirodnih resursa, s druge strane?

Podneseno: 13.5.2015

Proslijeđeno: 15.5.2015

Rok za odgovor: 22.5.2015

Izvorni jezik pitanja: DE
Pravna napomena