Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. május 13.
O-000057/2015

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000057/2015

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Tárgy:              Rétegrepesztés az európai energiabiztonsági stratégiában

A „Die Welt” című napilap 2015. április 9-i számának egyik cikke arra utal, hogy Angliában nagy lehetőségek rejlenek a rétegrepesztésben. Amint azt a Németországban a közelmúltban elfogadott, a rétegrepesztésről szóló törvény példája is mutatja, a rétegrepesztés jelenleg fokozottan a tagállamok érdeklődésének előterében áll. A rétegrepesztést mellékesen a jelenleg tárgyalt európai energiabiztonsági stratégia is a tagállamok energiaellátásának biztosítására szolgáló egyik lehetőségként említi.

Ebből adódnak a következő kérdések:

1.              Az Egyesült Államokban a rétegrepesztés ott már évek óta alkalmazott gyakorlata az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásaira való tekintettel vitatott. A Bizottságnak milyen ismeretei vannak a kitermelési technika említett következményeiről? Kérjük a Bizottságot, hogy jelölje meg különösen az általa esetlegesen figyelembe vett tanulmányokat.

2.              A Bizottság milyen szabályozások révén kívánja megteremteni az egyensúlyt az energiaellátás rétegrepesztés általi biztosítása, illetve az emberek testi épségének védelme és a természeti erőforrások megőrzése között?

Előterjesztve: 13.5.2015

Továbbítva: 15.5.2015

A válaszadás határideje: 22.5.2015

A kérdés eredeti nyelve: DE
Jogi nyilatkozat