Întrebări parlamentare
PDFWORD
13 mai 2015
O-000057/2015

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000057/2015

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Subiect:              Fracturarea hidraulică în cadrul strategiei europene pentru securitate energetică

Într-un articol din ziarul Die Welt din 9 aprilie 2015 se menționează potențialul important pe care îl prezintă fracturarea hidraulică în Anglia. Statele membre acordă din ce în ce mai multă atenție acestui subiect, fapt dovedit și de adoptarea în Germania, de curând, a legii privind fracturarea hidraulică. Inclusiv în cadrul dezbaterilor în curs privind strategia europeană pentru securitate energetică, fracturarea hidraulică este menționată ca o posibilitate pentru garantarea aprovizionării cu energie a statelor membre.

De aici rezultă următoarele întrebări:

1.              În Statele Unite, tehnica fracturării hidraulice, practicată de mai mulți ani, este controversată din cauza efectelor sale dăunătoare asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător. Ce informații deține Comisia despre consecințele menționate ale tehnologiei de extracție? Comisia este rugată să indice eventualele studii care stau la baza răspunsului său.

2.              Ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a asigura echilibrul între consolidarea securității energetice prin intermediul fracturării hidraulice și protecția integrității fizice a persoanelor, precum și conservarea resurselor naturale?

Depunere: 13.5.2015

Trimisă: 15.5.2015

Termen pentru răspuns: 22.5.2015

Limba originală a întrebării: DE
Notă juridică