Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
13. maj 2015
O-000057/2015

Vprašanje za ustni odgovor O-000057/2015

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Zadeva:              hidravlično lomljenje v okviru evropske strategije za energetsko varnost

V enem od člankov v časopisu „Die Welt“ z dne 9. aprila 2015 je opisan velik potencial, ki ga ima hidravlično lomljenje v Angliji. Hidravlično lomljenje je trenutno aktualna tema v državah članicah, kar dokazuje tudi pred kratkim sprejeti zakon o hidravličnem lomljenju v Nemčiji. Tudi v evropski strategiji za energetsko varnost, o kateri se trenutno razpravlja, je hidravlično lomljenje omenjeno kot ena od možnosti za zagotovitev preskrbe držav članic z energijo.

To nas pripelje do naslednjih vprašanj:

1.              V ZDA je tehnika hidravličnega lomljenja, ki se uporablja že leta, sporna zaradi škodljivih posledic za zdravje in okolje. Kako dobro je Komisija seznanjena z omenjenimi posledicami te tehnike pridobivanja? Komisijo se poziva, naj podrobneje opredeli zlasti uporabljene študije.

2.              S katerimi uredbami namerava Komisija rešiti vprašanje ravnovesja med večjo varnostjo preskrbe z energijo prek hidravličnega lomljenja ter varstvom telesne nedotakljivosti ljudi in ohranjanjem naravnih virov?

Vloženo: 13.5.2015

Posredovano: 15.5.2015

Rok za odgovor: 22.5.2015

Izvirni jezik vprašanja: DE
Pravno obvestilo