Procedure : 2015/2744(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000079/2015

Indgivne tekster :

O-000079/2015 (B8-0568/2015)

Forhandlinger :

PV 10/09/2015 - 4
CRE 10/09/2015 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 26k
18. juni 2015
O-000079/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000079/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

 Om: Kønsdimensionerne i menneskehandel
 Besvarelse på plenarmøde 

Menneskehandel er en grov krænkelse af de grundlæggende rettigheder og en alvorlig form for organiseret kriminalitet, der berører kvinder, mænd, piger og drenge, som handles til forskellige formål og har brug for kønsspecifik bistand og støtte, som omhandlet i direktiv 2011/36/EU. Ifølge Eurostat udgjorde kvinder 68 %, mænd 17 %, piger 12 % og drenge 3 % af dem, der er ofre for menneskehandel.

Kommissionen har overvåget, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af direktivet i medlemsstaterne, f.eks. gennem EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel, der identificerer vold mod kvinder og kønsbestemte uligheder som den grundlæggende årsag til menneskehandel.

Hvilke konkrete foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at udvikle kendskabet til kønsdimensionerne i menneskehandel, i betragtning af at menneskehandel er anerkendt som et kønsspecifikt fænomen?

Kommissionen skulle senest den 6. april 2015 have forelagt en rapport med en vurdering af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at efterkomme direktiv 2011/36/EU. Hvornår vil Kommissionen være i stand til at forelægge denne rapport? Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med henblik på at håndtere forsinkelser for så vidt angår medlemsstaternes gennemførelse og overholdelse af direktivet? Mener Kommissionen, for så vidt angår de medlemsstater, der har gennemført direktivet, at gennemførelsen er tilstrækkelig til at opfylde målene i direktivet?

Agter Kommissionen, i betragtning af at den nuværende strategi udløber i 2016, at sigte mod at indarbejde et tydeligt kønsperspektiv og prioritere rettighederne for ofre for menneskehandel og deres særlige behov, med særligt fokus på nye metoder for menneskehandel, i den fremtidige strategi? En menneskerettighedsbaseret tilgang med fokus på ofre for menneskehandel skal reducere efterspørgslen efter alle former for menneskehandel, herunder menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, som er den mest udbredte form for udnyttelse. Hvilke konkrete foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at fastlægge bedste praksisser til udveksling mellem medlemsstaterne i lyset af denne nye strategi? Hvilke konkrete foranstaltninger vedrørende kønsspecifikke foranstaltninger til forebyggelse af menneskehandel og reducering af efterspørgslen agter Kommissionen at træffe?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse