Menettely : 2015/2771(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000080/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 101kWORD 26k
24. kesäkuuta 2015
O-000080/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000080/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE-ryhmän puolesta
Evelyne Gebhardt, S&D-ryhmän puolesta
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Aihe: Vapaiden ammattien erityistarpeita koskevan kertomuksen seuranta
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vapaille ammateille on tyypillistä se, että ne tarjoavat yksilöllisiä, riippumattomia ja immateriaalisia palveluja, ja että asiakkaan ja yleisen edun palveleminen edellyttää korkeatasoista koulutusta. Komission mukaan vapailla ammateilla on merkittävä asema EU:n taloudessa. Ne hyödyttävät yhteiskuntaa palvelemalla yleistä etua terveyden, oikeuden ja turvallisuuden kaltaisilla aloilla. Ne myös kannustavat innovointia ja luovat työpaikkoja ja muodostavat näin ollen tärkeän tekijän, joka edesauttaa elpymistä monia jäsenvaltioita vaivaavista talous- ja sosiaalikriiseistä. Vapaita ammatteja sääntelevään unionin lainsäädäntökehykseen vaikuttaa erityinen ammatillinen sääntely ja ammattialajärjestöjen valvonta kansallisella tasolla. Kehys sisältää ammattipätevyysdirektiivin 2013/55/EU ja palveludirektiivin 2006/123/EY. Komissio on viimeksi kuluneina vuosina tiedostanut täysin vapaiden ammattien harjoittajien yrittäjyyspotentiaalin. Myös parlamentti on aina tiedostanut vapaiden ammattien harjoittajien suuren merkityksen ja korostanut sitä.

Vuonna 2014 perustettiin osana Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelmaa työryhmä ”Bolstering the Business of Liberal Professions”, jonka tavoitteena on arvioida vapaiden ammattien harjoittajien erityistarpeita, kuten yksinkertaistamista, kansainvälistymistä ja rahoituksen saantia. Työryhmä esitteli vapaiden ammattien 9. huhtikuuta 2014 pidetyssä konferenssissa toimintalinjansa, jotka ovat seuraavat: 1) yrittäjyyskoulutus, 2) markkinoillepääsy, 3) rahoituksen saanti, 4) sääntelyrasitteiden vähentäminen, ja 5) eurooppalaisen edustuksen ja osallistumisen lisääminen.

Edellä esitetyn valossa esitämme komissiolle seuraavat kysymykset. Mitkä ovat seuraavat vaiheet työryhmän toiminnassa ja esitettyjen toimintalinjojen osalta? Onko näille toimintalinjoille laadittu toteutussuunnitelma?

Työryhmän mukaan vapaat ammatit olisi sisällytettävä voimakkaammin komission työskentelyyn. Miten komissio aikoo saada tämän aikaan?

Komissio kartoittaa samaan aikaan säänneltyjen ammattien ja säännellyn ammattitoiminnan harjoittajien liikkuvuutta jäsenvaltioissa. Millaisena komissio pitää nykytilannetta?

Mitä vapaita ammatteja koskevia lainsäädäntöaloitteita ja muuhun kuin lainsäädäntöön liittyviä aloitteita on odotettavissa lähivuosina?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus