Procedură : 2015/2771(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000080/2015

Texte depuse :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 29k
24 iunie 2015
O-000080/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000080/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Antonio Tajani, Andreas Schwab, în numele Grupului PPE
Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Subiect: Măsuri de monitorizare pentru liniile de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale
 Răspuns în plen 

Profesiile liberale se caracterizează prin aceea că asigură servicii personale, independente și intelectuale și necesită, pentru a servi intereselor clientului și ale publicului, un nivel înalt de calificare profesională. Conform Comisiei, profesiile liberale contribuie în mod semnificativ la economia UE. Acestea aduc beneficii societății servind interesului public în domenii ca sănătatea, justiția și securitatea și sunt un vector de inovare și creare de locuri de muncă, constituind astfel un important instrument pentru stimularea redresării în urma crizelor economice și sociale cu care se confruntă numeroase state membre. Cadrul legislativ european care reglementează profesiile liberale include Directiva 2013/55/UE privind calificările profesionale și Directiva 2006/123/CE privind serviciile, face obiectul unor normative profesionale specifice și este supravegheat de organisme profesionale de nivel național. Comisia a recunoscut pe deplin în anii din urmă potențialul antreprenorial al celor care practică profesii liberale. Parlamentul a subliniat și recunoscut deopotrivă importanța lor deosebită.

În 2014, în cadrul Planului de acțiune Antreprenoriat 2020, a fost instituit un grup de lucru privind stimularea profesiilor liberale, cu scopul de a evalua nevoile specifice ale întreprinzătorilor cu profesii liberale, cum ar fi simplificarea, internaționalizarea și accesul la finanțare. La Conferința privind profesiile liberale din 9 aprilie 2014, grupul de lucru a prezentat următoarele linii de acțiune: (1) educație și formare pentru antreprenoriat; (2) acces la piețe; (3) acces la finanțare; (4) reducerea poverii normative și (5) consolidarea reprezentării și participării la nivel european.

Având în vedere cele mai sus, poate Comisia să explice care sunt următoarele etape în ceea ce privește activitățile grupului de lucru și liniile de acțiune prezentate? Există un calendar pentru punerea în aplicare a acestor linii de acțiune?

Conform concluziilor grupului de lucru, ar trebui planificată o mai bună integrare a profesiilor liberale în activitatea Comisiei. Cum intenționează Comisia să atingă acest deziderat?

În același timp, Comisia cartografiază mobilitatea reglementată a profesiilor și a profesioniștilor în statele membre. Cum intenționează Comisia să evalueze situația actuală?

Ce inițiative legislative sau nelegislative vizând profesiile liberale în general sunt prevăzute pentru următorii ani?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică