Parlamentarna pitanja
PDFWORD
25. lipnja 2015.
O-000082/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000082/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, u ime Kluba Verts/ALE
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

 Predmet: "Ugljični balon"

Niz financijskih institucija uvidio je opasnost koju „ugljični balon” predstavlja na financijskim tržištima. Izraz „ugljični balon” odnosi se na precjenjivanje rezervi fosilnih goriva, od kojih bi mnoge mogle postati bezvrijednim dobrima u slučaju da se na globalnoj razini ostvari zacrtani cilj ograničenja klimatskih promjena na +2°C. McKinsey i Carbon Trust procijenili su da bi oko 30 – 40 % vrijednosti poduzeća moglo biti ugroženo zbog „ugljičnog balona”. Budući da je europski financijski sektor uložio više od 1 bilijun EUR u imovinu povezanu s fosilnim gorivima, „ugljični balon” predstavlja posebnu opasnost za EU.

U tom kontekstu, predsjednik Mario Draghi zatražio je od Savjetodavnog znanstvenog odbora Europskog odbora za sistemske rizike da provede istragu o „ugljičnom balonu”. Britanska središnja banka (Bank of England) također istražuje to pitanje, a i skupina G20 nedavno je zatražila od Odbora za financijsku stabilnost u Baselu da provede javno-privatnu analizu „ugljičnog balona”.

Neke institucije već djeluju uzimajući u obzir potencijalne posljedice „ugljičnog balona”. Norveški državni investicijski fond odlučio je prodati dionice u poduzećima koja ostvaruju više od 30 % dohotka od ugljena, a mnoge druge institucije kao što su Engleska crkva, organizacija Rockefeller Brothers Fund i AXA te gradovi i sveučilišta također su odlučili riješiti se dijela imovine povezane s fosilnim gorivima.

U tom kontekstu, može li Komisija objasniti:

– Koje mjere Komisija poduzima kako bi riješila pitanje „ugljičnog balona”?

– Hoće li „ugljični balon” biti uključen u uniju tržišta kapitala unatoč činjenici da se ne spominje u Zelenoj knjizi?

– Koje zakonodavne i nezakonodavne inicijative u vezi s „ugljičnim balonom” možemo očekivati od Komisije sljedećih godina?

– Smatra li Komisija da Direktiva o nefinancijskom izvješćivanju treba obuhvaćati uvjete u pogledu transparentnosti i objavljivanja rizika u vezi s „ugljičnim balonom”?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena