Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. június 30.
O-000084/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000084/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A hivatalos fejlesztési támogatás csökkentése és az innovatív fejlesztésfinanszírozás

Annak fényében, hogy a közelmúltban számos tagállam visszavonult és némelyikük jelentősen csökkentette a hivatalos fejlesztési támogatást:

1. Milyen kezdeményezéseket kíván tenni a Bizottság annak érdekében, hogy a tagállamok betartsák a 0,7%-os támogatási célra vonatkozó ígéretüket, és hogy az EU ambiciózusabb szerepet játszhasson a júliusi addisz-abebai fejlesztésfinanszírozási konferencián?

2. A Bizottság miként látja a fejlesztési támogatás egyes tagállamok részéről történő csökkentését?

3. Az EU miként szándékozik előmozdítani a hivatalos fejlesztési támogatást kiegészítő és a globális közjavakhoz szorosan kapcsolódó innovatív finanszírozást a lakosság legsérülékenyebb csoportjai alapszükségleteinek kielégítése érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat