Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000090/2015

Ingivna texter :

O-000090/2015 (B8-0751/2015)

Debatter :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 24k
16 juli 2015
O-000090/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000090/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Thomas Händel, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Osäkra anställningar
 Svar i kammaren 

I sin resolution av den 22 oktober 2014 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 uppmanade parlamentet medlemsstaterna att se till att personer med visstids- eller deltidsanställning eller som är egenföretagare har en grundläggande uppsättning rättigheter och ett fullgott socialt skydd.

I en annan resolution av den 17 juli 2014 om ungdomssysselsättning uppmanades medlemsstaterna att koppla ungdomssysselsättningsstrategierna till kvalitet och hållbara anställningsavtal för att få bukt med den växande strukturella otryggheten och undersysselsättningen.

I sina slutsatser om ungdomssysselsättning 2011–2014 konstaterade rådet att osäkra anställningar är ett av de främsta hindren för ungdomars självständighet och övergång till vuxenlivet och något som ger upphov till allt större ojämlikheter generationerna emellan.

1. Kan rådet tala om vilka framsteg som har gjorts i medlemsstaterna för att bekämpa osäkra anställningar?

2. Hur ser medlemsstaterna till att deras ansträngningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten inte leder till en ökning av osäkra anställningar bland unga?

3. Hur kommer rådet att främja samordningen av medlemsstaternas insatser (artikel 153.2a i EUF-fördraget) för att bekämpa osäkra anställningar? I vilken utsträckning kan ILO:s agenda för anständigt arbete och dess integrerade nationella program för anständigt arbete stödja en sådan samordning?

4. Kan rådet tala om när ovan nämnda ämnen kommer att föras upp på dess agenda?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande