Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000099/2015

Внесени текстове :

O-000099/2015 (B8-0759/2015)

Разисквания :

PV 05/10/2015 - 13
CRE 05/10/2015 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 28k
15 септември 2015 г.
O-000099/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000099/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
David Martin, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D

 Относно: Контрол на износа на изделия с двойна употреба след разкритията във връзка с Hacking Team
 Отговор по време на пленарно заседание 

През лятото беше извършена хакерска атака срещу Hacking Team – италианско дружество, което продава шпионски софтуер в цял свят. Въпросните изделия позволяват на правителства и други ползватели да следят и записват всяко дигитално движение на дадено лице. От изтеклите вътрешни документи става ясно, че тези изделия са били предлагани на пазара и продавани на правителствата на държави, в които положението с правата на човека е било критикувано от ЕС, в т.ч. Азербайджан, Бахрейн, Египет, Мароко и Узбекистан. Документите посочват също, че е възможно Hacking Team да е нарушил санкциите на ЕС срещу Русия и Судан, продавайки системи, които могат да се използват за нарушаване на човешките права на журналисти, политически опоненти и активисти в областта на правата на човека. Макар че това конкретно дружество може да изчезне след тази хакерска атака, технологията, с която то търгува, и секторът, към който принадлежи, ще продължат да съществуват. Този пазар продължава да бъде до голяма степен нерегулиран. Необходими са прозрачност и отчетност по отношение на продажбата на тези засягащи неприкосновеността на личния живот изделия с двойна употреба. Вътрешните политики за надлежна проверка и усилията за саморегулиране не са достатъчни за предотвратяване на предлагането на пазара и продажбата на тези системи от ЕС на някои от най-големите нарушители на правата на човека в света. Осъждането от страна на ЕС на нарушенията на правата на човека в трети държави никога няма да бъде достоверно, ако ЕС допуска продажбата на продукти, които позволяват извършването на тези нарушения.

1. Как предвижда Комисията да реши конкретния проблем с износа на технологии за наблюдение от ЕС, включително разликата в тълкуването на разпоредбите от органите на различните държави членки?

2. Как оценява Комисията ефективността на действащия Регламент № 428/2009 в контекста на разкритията във връзка с Hacking Team? Счита ли Комисията, че Hacking Team е нарушил режима на санкции на ЕС срещу Русия и Судан?

3. Как възнамерява Комисията да избегне създаването на ненужно строг контрол или прекомерна бюрократична тежест за инструментите за проверка на сигурността, което може да възпрепятства изследванията?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация