Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000099/2015

Ingediende teksten :

O-000099/2015 (B8-0759/2015)

Debatten :

PV 05/10/2015 - 13
CRE 05/10/2015 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 25k
15 september 2015
O-000099/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000099/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
David Martin, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie

 Betreft: De uitvoercontroles met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik in het licht van de onthullingen over Hacking Team
 Antwoord plenaire 

Deze zomer werden de hackpraktijken van Hacking Team onthuld, een Italiaans bedrijf dat over de hele wereld spyware verkoopt. Met spyware kunnen regeringen en andere gebruikers alle digitale sporen van personen nagaan en registreren. Uit gelekte interne documenten blijkt dat deze spyware te koop is aangeboden en is verkocht aan regeringen van landen wier povere staat van dienst op het gebied van de mensenrechten door de EU wordt bekritiseerd. Het betreft hier onder meer Azerbeidzjan, Bahrein, Egypte, Marokko en Oezbekistan. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat Hacking Team de EU-sanctieregelingen ten aanzien van Rusland en Soedan zou hebben geschonden door systemen te verkopen waarmee inbreuk kan worden gepleegd op de mensenrechten van journalisten, politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten. Na de onthullingen over deze hackpraktijken zal dit specifieke bedrijf wellicht verdwijnen. De verhandelde technologie en de sector waartoe het bedrijf behoort, zullen echter blijven bestaan. Er is nauwelijks wetgeving met betrekking tot deze markt. Transparantie en verantwoordingsplicht zijn onontbeerlijk als het gaat om de verkoop van deze instrumenten voor tweeërlei gebruik die inbreuk maken op de privacy. Zelfregulering en intern beleid op het gebied van due diligence zijn niet voldoende om te voorkomen dat dergelijke systemen worden aangeboden en verkocht aan enkele van de grootste mensenrechtenschenders ter wereld. Als de EU de verkoop toestaat van producten die mensenrechtenschendingen in de hand werken, zal nooit worden geloofd dat zij de mensenrechtenschendingen van derde landen veroordeelt.

1. Hoe denkt de Commissie het specifieke probleem van de uitvoer van surveillancetechnologieën uit de EU aan te pakken, waaronder de onderlinge verschillen in interpretatie tussen autoriteiten van lidstaten?

2. Hoe beoordeelt de Commissie, in het licht van de onthullingen over Hacking Team, de doeltreffendheid van de huidige Verordening (EG) nr. 428/2009? Is de Commissie van mening dat Hacking Team de EU-sanctieregelingen ten aanzien van Rusland en Soedan heeft geschonden?

3. Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat er ten aanzien van veiligheidstestapparatuur al te strenge controles of buitensporige administratieve lasten worden opgelegd die een belemmering kunnen vormen voor onderzoek?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling