Postup : 2015/2868(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000106/2015

Předložené texty :

O-000106/2015 (B8-0766/2015)

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 11
CRE 28/10/2015 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 26k
21. září 2015
O-000106/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000106/2015
Radě
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 Předmět: Balíček týkající se "inteligentních hranic"
 Odpověď na plenárním zasedání 

Komisař Avramopoulos dne 3. prosince 2014 oznámil, že balíček návrhů opatření týkajících se tzv. inteligentních hranic, který Komise předložila v roce 2013, bude stažen a nahrazen novými návrhy, které budou předloženy na konci roku 2015 nebo na počátku roku 2016.

Domnívá se Rada, že zvažovaný systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících jsou vhodnou a adekvátní reakcí na stávající a budoucí situaci na vnějších hranicích EU vzhledem k setrvalému nárůstu počtu překročení hranic, a pokud ano, proč?

Považuje Rada zvažovaný systém vstupu/výstupu za vhodný nástroj na snížení počtu osob překračujících povolenou délku pobytu, a pokud ano, proč?

Jaký je postoj Rady k přístupu pro účely vymáhání práva?

Jaký je postoj Rady k jejich plánovaným účelům?

Mohla by Rada stručně shrnout své úvahy týkající se těchto systémů, mj. pokud se jedná o celkovou architekturu systému, biometrické identifikační údaje a období uchovávání údajů?

Jaké dopady může mít rozsudek Evropského soudního dvora ohledně uchovávání údajů na návrhy v jejich stávající podobě?

Jaký je postoj Rady ohledně zdokonalení stávajících nástrojů s cílem dosáhnout cílů, které má splnit systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících, a ohledně interoperability a kompatibility různých IT systémů, které již existují, pokud se jedná o balíček opatření týkajících inteligentních hranic?

Jaké je stanovisko Rady k otázce nákladů spojených s balíčkem opatření týkajících inteligentních hranic, zejména nákladů, které nejsou (v plné výši) pokryty Fondem pro vnitřní bezpečnost?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění