Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000108/2015

Teksty złożone :

O-000108/2015 (B8-1111/2015)

Debaty :

PV 02/12/2015 - 18
CRE 02/12/2015 - 18

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.14
CRE 17/12/2015 - 9.14

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 29k
23 września 2015
O-000108/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000108/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

 Przedmiot: Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Park Narodowy Wirunga (VNP) jest parkiem o największej różnorodności biologicznej w Afryce. Jest on obiektem dziedzictwa światowego UNESCO i siedliskiem wielu najbardziej rozpoznawalnych zwierząt (goryli, okapi, słoni itd.). Park stał się jednak jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o ochronę dzikiej fauny i flory. Mogą pojawić się nieodwracalne szkody w wyniku poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej oraz innej nielegalnej działalności. Udzielono koncesji na wydobycie ropy w Parku Narodowym Wirunga, co stanowi naruszenie międzynarodowych konwencji, których sygnatariuszem jest Demokratyczna Republika Konga. Konflikty z uzbrojonymi partyzantami, szczególnie z Demokratycznymi Siłami Wyzwolenia Rwandy (FDLR) oraz bojówkami Mai-Mai, są źródłem poważnych naruszeń praw człowieka i wielu aktów przemocy.

1. UE znajduje się w wyjątkowej sytuacji pozwalającej na skoordynowanie działań dyplomatycznych ze strony państw członkowskich i innych potencjalnych darczyńców. Jakie inicjatywy zamierza podjąć Komisja w celu nakłonienia rządu Demokratycznej Republiki Konga do wycofania się z poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej w tym parku oraz w innych obiektach dziedzictwa światowego UNESCO?

2. Jakie kroki zamierza podjąć Komisja, aby pomóc rządowi Demokratycznej Republiki Konga zająć się kwestią konfliktów zbrojnych oraz wesprzeć trwały rozwój i budowanie pokoju w Parku Narodowym Wirunga oraz w otaczającym go regionie? Jakie inicjatywy podejmie Komisja w celu wsparcia rządu Demokratycznej Republiki Konga w przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie aktów przemocy skierowanych przeciw obrońcom praw człowieka i strażnikom parku (w tym w sprawie głównego administratora parku, który został postrzelony przez trzech napastników w 2014 r.)?

3. Jakie mechanizmy prawne zamierza wykorzystać Komisja w celu zapewnienia wdrożenia mechanizmów zawartych w wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz zagwarantowania przestrzegania przez inwestorów zagranicznych wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka?

4. Jakie konkretne kroki zamierza podjąć Komisja w celu zachowania integralności parku oraz wsparcia rządu Demokratycznej Republiki Konga w opracowaniu rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej energii, które byłyby alternatywą ekonomiczną dla przemysłu wydobywczego? Jakie inicjatywy zamierza ona podjąć w celu wsparcia rządu Demokratycznej Republiki Konga w zwalczaniu korupcji i usprawnieniu sprawowania rządów?

5. Komisja finansuje ocenę oddziaływania na środowisko poszukiwania i eksploatacji złóż ropy w regionie Rowu Północnego Alberta, w tym w Parku Narodowym Wirunga. Jakie działania zamierza podjąć UE w celu uczynienia z oceny oddziaływania na środowisko prawdziwego narzędzia podejmowania decyzji?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna