Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000109/2015

Podneseni tekstovi :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Rasprave :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 185kWORD 28k
23. rujna 2015.
O-000109/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000109/2015
upućena Vijeću
članak 128
Linda McAvan, u ime Odbor za razvoj

 Predmet: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP)
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Plan djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2010. – 2015.) ima važnu ulogu u jačanju i boljoj koordinaciji napora EU-a i država članica u području rodne jednakosti i osnaživanja žena (GEWE). Pri ocjenjivanju Plana djelovanja zaključeno je da osim brojnih važnih rezultata koji su ostvareni postoje i nedostatci u provedbi. Novim Planom djelovanja za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju za razdoblje 2016. – 2020. nastojat će se riješiti ti nedostatci kako bi se osigurali čvrsti temelji za djelovanje u tri predložena prioritetna područja: jamčenje fizičkog i psihološkog integriteta žena i djevojčica, promicanje ekonomskih prava žena i jačanje uloge žena i djevojčica i njihova sudjelovanja u procesima.

1. Je li i Vijeće zabrinuto zbog ocjene sadašnjeg Plana djelovanja u pogledu nedostatne provedbe i, ako jest, koje su glavne prepreke i koje su pouke u pogledu bolje provedbe novog Plana djelovanja?

2. Je li Vijeće suglasno s prioritetnim područjima u novom Planu djelovanja i koji su najveći izazovi unutar tih prioritetnih područja?

3. Koje je stajalište Vijeća u pogledu osiguravanja koherentnosti vanjske politike primjenom Plana djelovanja na cjelokupnu vanjsku politiku, uključujući i političke dijaloge s trećim zemljama i trgovinu?

4. S obzirom na utvrđene nedostatke u provedbi prvog Plana djelovanja, hoće li Vijeće nadzirati provedbu drugog Plana djelovanja u državama članicama te ih poticati da osiguraju dostatne ljudske i financijske resurse za takvu provedbu i u zemlji i u veleposlanstvima? Koje su najbolje prakse za jačanje transparentnosti i odgovornosti u cilju osiguravanja rodno osjetljivog programiranja kojim će se rješavati dubinski uzroci nejednakosti?

5. Zalaže li se Vijeće za primjenu srednjoročnog pregleda Instrumenta za razvoju suradnju predviđenog za 2017. i pregleda uspješnosti 11. Europskog razvojnog fonda kako bi se ocijenio utjecaj programa financiranih sredstvima Instrumenta za razvoju suradnju i Europskog razvojnog fonda koji uključuju žene i djevojčice te za nužnu preraspodjelu sredstava kako bi se riješili nedostatci u provedbi Plana djelovanja i ciljevi održivog razvoja nakon 2015.?

6. U kojoj mjeri i kako, prema stajalištu Vijeća, Komisija potiče komplementarnost i koordinaciju između svojeg djelovanja u području rodne jednakosti i osnaživanja žena i djelovanja država članica u istom tom području?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena