Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000109/2015

Predkladané texty :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 28k
23. septembra 2015
O-000109/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000109/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

 Vec: Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (GAP)
 Odpoveď v pléne 

Akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2010 – 2015) (GAP) zohral dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zintenzívnenie a zlepšenie koordinácie úsilia EÚ a jej členských štátov v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien. Hodnotenia GAP dospeli k záveru, že napriek dosiahnutiu viacerých dôležitých výsledkov boli zistené nedostatky na úrovni vykonávania. Zámerom nového GAP na obdobie 2016 – 2020 je riešiť tieto nedostatky, a tak zabezpečiť pevný základ pre prijatie opatrení v troch navrhovaných prioritných oblastiach: zabezpečenie fyzickej a psychickej integrity žien a dievčat, presadzovanie hospodárskych práv žien a posilňovanie prejavovania vlastného názoru a účasti žien a dievčat.

1. Pociťuje aj Rada znepokojenie v súvislosti s nedostatočným vykonávaním, vyjadrené v hodnoteniach súčasného GAP, a pokiaľ áno, ktoré sú hlavné prekážky a aké sú ponaučenia vedúce k zlepšeniu nového GAP?

2. Súhlasí Rada s prioritnými oblasťami nového GAP a čo sú podľa nej najväčšie výzvy v rámci týchto prioritných oblastí?

3. Aká je pozícia Rady, pokiaľ ide o zabezpečenie súdržnosti vonkajšej politiky uplatňovaním GAP na všetky vonkajšie politiky, ako aj na politické dialógy s tretími krajinami a obchod?

4. Bude Rada – vzhľadom na identifikované nedostatky vo vykonávaní prvého GAP – monitorovať vykonávanie druhého GAP členskými štátmi a naliehať na nich, aby zabezpečili dostatok ľudských a finančných zdrojov na toto vykonávanie tak vo vlastných krajinách, ako aj na veľvyslanectvách? Aké sú najlepšie postupy na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby bolo plánovanie programov rodovo citlivé a aby riešilo hlavné príčiny nerovností?

5. Je Rada odhodlaná použiť hodnotenie programových dokumentov nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) v polovici trvania v roku 2017 a preskúmanie výkonnosti 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) s cieľom posúdiť vplyv programov financovaných z DCI a ERF na ženy a dievčatá a uskutočniť potrebné prerozdelenia, aby tak bolo možné riešiť nedostatky vo vykonávaní GAP a ciele udržateľného rozvoja na obdobie po roku 2015?

6. V akom rozsahu a akým spôsobom podľa Rady posilnila Komisia komplementaritu a koordináciu medzi svojimi opatreniami v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien a opatreniami členských štátov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie