Postup : 2015/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000111/2015

Předložené texty :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Rozpravy :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 27k
25. září 2015
O-000111/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000111/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Pavel Svoboda, za Výbor pro právní záležitosti
Michael Cramer, za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 Předmět: Slyšení o změnách letního času v Evropě
 Odpověď na plenárním zasedání 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času stanoví společné datum na jaře a na podzim, kdy je třeba posunout hodiny nejprve o hodinu napřed a poté zpět s cílem co nejlépe využít sezónního denního světla ve všech členských státech.

Na veřejném slyšení Evropského parlamentu nazvaném „Nastal čas revidovat letní čas?“, které se konalo dne 24. března 2015, předložili odborníci nedávné výzkumné poznatky o možném dopadu úpravy letního času na dopravu a cestovní ruch, evropský průmysl a zdraví a na úspory energie.

Přes vědecké důkazy předložené na tomto slyšení, že současná úprava letního času má více negativních než pozitivních dopadů, vydala Komise tiskové prohlášení, v němž uvedla: „Již od roku 1981, kdy byly předpisy EU zavedeny, jsou vydávány různé zprávy, studie a posouzení dopadu, jež všechny ukazují, že: 1) tyto předpisy jsou přínosné a 2) většina členských států je pro jejich zachování ve stávající podobě. Stávající Komise se plně zaměřuje na důležité věci a tato neutuchající diskuse, přestože je zajímavá, k nim nepatří.“

1. Proč Komise úmyslně ignoruje řadu vědeckých poznatků z EU i odjinud, zejména z USA, které ukazují na negativní dopad úpravy letního času?

2. Kdy a jak Komise znovu přezkoumá dopad sezónní změny času na dopravu a cestovní ruch, spotřebu energie, zemědělství, evropský průmysl a zdraví s ohledem na tyto vědecké poznatky? Nebo má již v současnosti nějaký důkaz, že po zavedení letního času v Evropě došlo ke snížení spotřeby energie?

3. Má Komise odhad hospodářských přínosů a nákladů na přeřizování hodin, hodinek, posun jízdních a letových řádů a pololetních harmonogramů?

4. Jaký dopad má na relevanci používání letního času zvýšená energetická účinnost elektrických svítidel a spotřebičů?

5. Představuje výše uvedené tiskové prohlášení oficiální postoj Komise a považuje příslušný komisař jeho obsah a tón za vhodnou odpověď na podnět a obavy vyjádřené zvolenými poslanci Evropského parlamentu, vzhledem k tomu, že se zdá, že si Komise váží pouze postoje členských států?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění