Procedure : 2015/2722(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000111/2015

Indgivne tekster :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Forhandlinger :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 8kWORD 26k
25. september 2015
O-000111/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000111/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Svoboda, for Retsudvalget
Michael Cramer, for Transport- og Turismeudvalget

 Om: Høring om ændring af sommertid i Europa
 Besvarelse på plenarmøde 

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om sommertid fastlægges der en fælles dato, hvor urene stilles en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret for at få mest ud af sæsonernes dagslys i alle medlemsstaterne.

Under Europa-Parlamentets offentlige høring "Er det på tide at drøfte spørgsmålet om sommertid?" den 24. marts 2015 forelagde eksperter de seneste forskningsresultater om sommertids mulige konsekvenser for transport og turisme, europæisk industri og energibesparelser.

Trods det videnskabelige belæg, der blev forelagt under høringen, og som viste, at den nuværende sommertidsordning har flere negative end positive konsekvenser, udsendte Kommissionen en pressemeddelelse, hvori den anførte følgende: "Siden EU-reglerne blev fastlagt så langt tilbage som i 1981, er der blevet udarbejdet forskellige rapporter og gennemført undersøgelser og konsekvensanalyser, der alle viser, at 1) reglerne er gavnlig og 2) de fleste medlemsstater går ind for at bevare dem i deres nuværende form. Denne Kommission fokuserer på at gøre noget afgørende ved de store problemer, og selv om denne tilbagevendende debat er interessant, er det ikke én af dem."

1. Hvorfor ignorerer Kommissionen bevidst talrige forskningsresultater fra EU og andre steder, navnlig USA, der påpeger de negative konsekvenser af sommertid?

2. Hvornår og hvordan vil Kommissionen igen gennemføre en undersøgelse af konsekvenserne af den sæsonmæssige tidsomstilling for transport og turisme, energiforbrug, landbrug, europæisk industri og sundhed på baggrund af disse videnskabelige resultater? Eller har den allerede på nuværende tidspunkt belæg for, at energiforbruget er blevet reduceret gennem indførelsen af sommertid i Europa?

3. Har Kommissionen er skøn over de økonomiske fordele og omkostninger, der er ved at sætte uret frem og tilbage og ændre køreplaner og andre planer hvert halve år?

4. Hvilke konsekvenser har elektriske lampers og apparaters øgede energieffektivitet på relevansen af at gennemføre sommertid?

5. Er ovennævnte pressemeddelelse udtryk for Kommissionens officielle holdning, og mener det ansvarlige kommissionsmedlem, at dens indhold og tone er en passenede reaktion på et initiativ og et problem, som er rejst af valgte medlemmer af Europa-Parlamentet, mens Kommissionen kun synes at værdsætte medlemsstaternes holdning?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse