Procedūra : 2015/2722(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000111/2015

Pateikti tekstai :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Debatai :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 187kWORD 28k
2015 m. rugsėjo 25 d.
O-000111/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000111/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Pavel Svoboda, Teisės reikalų komiteto vadu
Michael Cramer, Transporto ir turizmo komiteto vadu

 Tema: Klausymas dėl keitimo į vasaros laiką Europoje
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų nustatyta bendra data pavasario ir rudens laikotarpiu, kada laikrodžius būtina pasukti atitinkamai valanda į priekį arba atgal siekiant geriausiai išnaudoti to metų laiko dienos šviesą visose valstybėse narėse.

Europos Parlamento viešajame klausyme „Ar ne laikas iš naujo svarstyti vasaros laiko klausimą?“, kuris vyko 2015 m. kovo 24 d., ekspertai pateikė naujausių mokslinių tyrimų išvadas dėl galimo vasaros laiko susitarimų poveikio transporto ir turizmo sektoriuose, Europos pramonei, sveikatai ir energijos taupymui.

Nepaisant šiame klausyme pateiktų mokslinių įrodymų, kad dabartiniai vasaros laiko susitarimai daro daugiau neigiamą nei teigiamą poveikį, Komisija paskelbė pranešimą spaudai, kuriame ji teigė: „Kadangi šios ES taisyklės nustatytos jau nuo 1981 m., buvo parengta įvairių ataskaitų, atlikta tyrimų ir poveikio vertinimų ir jie visi atskleidžia, kad 1) šios taisyklės naudingos ir 2) dauguma valstybių narių pritaria, kad jos liktų. Komisija skiria daug dėmesio sprendžiant svarbius klausimus, bet šios pasikartojančios diskusijos, nors yra įdomios, nėra vienas iš jų.“

1. Kodėl Komisija sąmoningai ignoruoja daugybę ES ir kitur, ypač JAV, vykdytų mokslinių tyrimų rezultatų, kuriais atkreipdamas dėmesį į neigiamą vasaros laiko susitarimų poveikį?

2. Kada ir kaip Komisija, atsižvelgdama į šiuos mokslinius duomenis, ketina iš naujo nagrinėti, kokį poveikį sezoninis laiko keitimas daro transporto ir turizmo sektoriams, energijos vartojimui, žemės ūkiui, Europos pramonei ir sveikatai? Ar šiuo metu ji turi kokių nors įrodymų, kad, pradėjus taikyti vasaros laiką, Europoje sumažėjo elektros energijos suvartojimas?

3. Ar Komisija įvertino laikrodžių (sieninių ir rankinių) laiko, transporto tvarkaraščių keitimo ir grafikų sudarymo du kartus per metus ekonominę naudą ir išlaidas?

4. Kaip elektros lempų ir prietaisų efektyvesnis energijos vartojimas paveikia vasaros laiko įgyvendinimo reikalingumą?

5. Ar minėtas pranešimas spaudai atitinka oficialią Komisijos poziciją? Ar atsakingas Komisijos narys mano, kad šio pranešimo turinys ir tonas yra tinkamas atsakas į išrinktų Europos Parlamento narių iniciatyvą ir išreikštą susirūpinimą, kai tuo tarpu Komisija, regis, vertina tik valstybių narių poziciją?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas