Postup : 2015/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000111/2015

Predkladané texty :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Rozpravy :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 27k
25. septembra 2015
O-000111/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000111/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Pavel Svoboda, v mene Výboru pre právne veci
Michael Cramer, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

 Vec: Vypočutie o zmene na letný čas v Európe
 Odpoveď v pléne 

V smernici 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času sa na jar a jeseň ustanovuje jednotný dátum, keď sa hodiny musia prestaviť o jednu hodinu buď dopredu alebo dozadu, aby sa vo všetkých členských štátoch čo najviac využilo denné svetlo v danom ročnom období.

Na verejnom vypočutí Európskeho parlamentu s názvom Čas prehodnotiť letný čas? (Time to revisit summer time?), ktoré sa konalo 24. marca 2015, odborníci zverejnili najnovšie zistenia výskumu o možnom vplyve úpravy letného času na dopravu a cestovný ruch, európsky priemysel a zdravie a úsporu energie.

Napriek vedeckým dôkazom predloženým na vypočutí, že súčasná úprava letného času má viac negatívnych ako pozitívnych účinkov, vydala Komisia tlačovú správu, v ktorej sa uvádza: „Od roku 1981, keď sa pravidlá EÚ zaviedli, sa vypracovali rôzne správy a uskutočnili štúdie a posúdenia vplyvu, z ktorých vyplýva, že 1) pravidlá sú užitočné a 2) väčšina členských štátov je za ich zachovanie. Táto Komisia kladie dôraz na dôležité veci a táto opakujúca sa diskusia, nech je akokoľvek zaujímavá, medzi ne nepatrí.“

1. Prečo Komisia úmyselne ignoruje početné výsledky výskumu z EÚ a iných krajín, najmä USA, ktoré poukazujú na negatívny vplyv úpravy letného času?

2. Kedy a ako chce Komisia opätovne preskúmať vplyv sezónnej zmeny času na dopravu a cestovný ruch, spotrebu energie, poľnohospodárstvo, európsky priemysel a zdravia vzhľadom na tieto vedecké zistenia? Alebo už má nejaký dôkaz o tom, že zavedením letného času v Európe sa spotreba energie znížila?

3. Má Komisia odhad ekonomických prínosov a nákladov spojených s prestavovaním hodín, hodiniek, cestovných poriadkov a polročných cestovných poriadkov?

4. Aký vplyv má zvyšovanie energetickej účinnosti elektrických lámp a zariadení na relevantnosť prechodu na letný čas?

5. Predstavuje uvedená tlačová správa oficiálne stanovisko Komisie a považuje zodpovedný komisár jej obsah a tón za primeranú reakciu na iniciatívu a obavy poslancov Európskeho parlamentu, pričom Komisiu asi zaujímajú iba stanoviská členských štátov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie