Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000115/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2015 (B8-0770/2015)

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 178kWORD 24k
29 Σεπτεμβρίου 2015
O-000115/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000115/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ποια είναι η γενική πολιτική εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά οιαδήποτε μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση στην οποία υπόκεινται οι πολίτες της ΕΕ;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς από τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση;

Ποιά μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή από την έγκριση του ψηφίσματος της 12ης Μαρτίου 2014 με σκοπό να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή;

Τι άλλα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου