Förfarande : 2015/2635(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000115/2015

Ingivna texter :

O-000115/2015 (B8-0770/2015)

Debatter :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 5kWORD 23k
29 september 2015
O-000115/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000115/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare
 Svar i kammaren 

Vilken är kommissionens allmänna politiska bedömning av all eventuell elektronisk massövervakning som EU:s medborgare är föremål för?

Anser kommissionen att EU:s medborgare är tillräckligt skyddade mot elektronisk massövervakning?

Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit sedan resolutionen antogs den 12 mars 2014 för att skydda de grundläggande rättigheterna i den digitala tidsåldern?

Vilka ytterligare åtgärder avser kommissionen att vidta?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande