Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000118/2015

Ingivna texter :

O-000118/2015 (B8-1101/2015)

Debatter :

PV 29/10/2015 - 6
CRE 29/10/2015 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 24k
1 oktober 2015
O-000118/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000118/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Michael Cramer, för utskottet för transport och turism

 Angående: Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning
 Svar i kammaren 

Tragedierna med Malaysia Airlines flyg 370 och Air France flyg 447 visade på sårbarheter i de befintliga flygnavigationssystemen som innebar att man inte i tid kunde identifiera och lokalisera de flygplan som befann sig i nödsituationer.

Detta utgjorde ett betydande hinder för effektiva sök-, räddnings- och bärgningsinsatser. Dagens flygspårningssystem täcker bara cirka 30 procent av det globala luftrummet.

Allmänhetens förtroende för luftfarten måste upprätthållas genom att man tillämpar den senaste tekniken.

Satellitbaserad ”ADS-B” (automatisk positionsövervakning – sändning) är en sådan teknik. Den hjälper stater, leverantörer av flygnavigationstjänster och flygbolag i Europa och övriga delar av världen att öka effektiviteten i och kapaciteten för flygledningstjänsterna och markant öka flygsäkerheten samtidigt som infrastrukturkostnaderna minskas.

De rättsliga hindren för satellitbaserade flygspårningssystem måste elimineras för att EU-medborgares liv ska kunna räddas.

Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) har identifierat satellitbaserad ADS-B som en av de tekniker som kan vara till stöd för flygspårning utanför de mest tätbefolkade områdena, där andra former av markbaserade flygspårningssystem har sina begränsningar. Detta är skälet till att Icao uppmanat Internationella teleunionen (ITU) att tilldela det radiospektrumband som krävs. Detta bör ske under 2015 års världskonferens om radiokommunikationer (WRC15), som kommer att äga rum i Genève i november.

– Vad har kommissionen för uppfattning om satellitbaserad teknik till stöd för global flygspårning?

– Vilken är kommissionen ståndpunkt inför 2015 års världskonferens om radiokommunikationer (WRC15) när det gäller tilldelning av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande