Postup : 2015/2820(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000121/2015

Předložené texty :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 28k
13. října 2015
O-000121/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000121/2015
Radě
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
 Odpověď na plenárním zasedání 

V návaznosti na hospodářskou krizi (tedy od roku 2007) se dlouhodobá nezaměstnanost zdvojnásobila a představuje dnes polovinu celkové nezaměstnanosti. Více než 12 milionů lidí, tj. 5 % aktivní populace EU, je dlouhodobě nezaměstnaných. V roce 2014 bylo více než 60 % dlouhodobě nezaměstnaných bez práce nejméně po dobu dvou po sobě jdoucích let. Každý rok přestává každý pátý dlouhodobě nezaměstnaný hledat práci. Ačkoli trhy práce v EU vykazují určité známky zlepšení, míra dlouhodobé nezaměstnanosti je i nadále vysoká.

– Jak hodlá Rada účinně odstraňovat početné překážky, jimž čelí mnozí dlouhodobě nezaměstnaní, jako jsou chudoba, ztráta dovedností a zdravotní problémy?

– Jak hodlá Rada vytvářet udržitelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména v zemích a regionech s vysokou strukturální nezaměstnaností? Zvažuje Rada v této souvislosti zavedení opatření v oblasti zdanění práce, která by byla přínosná pro zaměstnanost?

– Jakou flexibilitu ve vnitrostátních rozpočtových pravidlech lze připustit a jaké zdroje mohou být zpřístupněny (zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu), především ve prospěch členských států, v nichž probíhají ekonomické ozdravné programy?

– Jakým způsobem hodlá Rada posílit vazbu mezi dovednostmi a pracovními místy s cílem dosáhnout opětovného začlenění a posílit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných?

– Jak zajistí členské státy kvalitu pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a zabrání tomu, aby se nakonec ocitli v nejistém zaměstnání?

– Sociální, hospodářské a rozpočtové podmínky v členských státech jsou velmi rozmanité. Dlouhodobě nezaměstnaní navíc současně představují vysoce heterogenní skupinu. Jak hodlá Rada ve svém doporučení zohledňovat tuto rozmanitost a současně usilovat o úspěšné provádění ve všech členských státech? Jak bude zajištěno vymezování a výměna osvědčených postupů?

– Jak hodlá Rada zlepšit situaci lidí, kteří byli nezaměstnaní déle než 18 měsíců, nebo velké skupiny lidí, kteří nejsou zaregistrováni, pokud se zaměřuje pouze na skupinu lidí, kteří byli nezaměstnaní 12–18 měsíců?

– Jaká konkrétní opatření hodlá Rada přijmout s cílem úspěšně začlenit všechny relevantní zúčastněné strany (včetně nevládních organizací a soukromých pracovních agentur) do procesu začleňování dlouhodobě nezaměstnaných?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění