Procedură : 2015/2820(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000121/2015

Texte depuse :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 182kWORD 30k
13 octombrie 2015
O-000121/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000121/2015
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 Subiect: Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă
 Răspuns în plen 

În perioada care a urmat după criza economică din 2007 încoace, șomajul de lungă durată s-a dublat, reprezentând jumătate din șomajul total, Peste 12 milioane de oameni, adică 5% din populația activă a Uniunii, sunt șomeri de lungă durată. În 2014 peste 60% din totalul șomerilor de lungă durată au fost fără serviciu cel puțin doi ani consecutivi. În fiecare an, unul din cinci șomeri de lungă durată încetează complet să mai caute un loc de muncă. Cu toate că piețele muncii din UE dau ceva semne de revenire, rata șomajului de lungă durată rămâne ridicată.

– Cum are de gând Consiliul să trateze în mod eficient problema barierelor multiple de care se lovesc șomerii de lungă durată, precum sărăcia, deprofesionalizarea și problemele de sănătate?

– Cum are de gând Consiliul să creeze locuri de muncă sustenabile pentru șomerii de lungă durată, îndeosebi în țările și regiunile cu șomaj structural mare? Ia în calcul Consiliul adoptarea de măsuri fiscale favorabile ocupării forței de muncă în acest context?

– Câtă flexibilitate în normele bugetare naționale poate fi avută în vedere și ce resurse pot fi puse la dispoziție (în special prin Fondul social european), mai cu seamă pentru statele membre care implementează programe de ajustare economică?

– Prin ce mijloace intenționează Consiliul să asigure o legătură mai strânsă între competențe și locuri de muncă pentru reintegrarea și o mai bună adaptare la cerințele pieței a șomerilor de lungă durată?

– Cum vor asigura statele membre locuri de muncă de calitate pentru șomerii de lungă durată pentru a evita ca ei să ajungă să muncească în condiții precare?

– Între statele membre există diferențe accentuate în ceea ce privește condițiile lor sociale, economice și bugetare. În același timp, șomerii de lungă durată constituie un grup extrem de eterogen. Cum își propune Consiliul în recomandarea sa să abordeze această diversitate urmărind, totodată, o implementare cu succes în toate statele membre? Cum se va proceda pentru identificarea și partajarea celor mai bune practici?

– Cum are de gând Consiliul să amelioreze situația persoanelor aflate în șomaj de peste 18 luni sau a categoriei numeroase a celor neînregistrate, dacă se concentrează asupra tranșei celor aflați în șomaj de 12-18 luni?

– Ce măsuri specifice intenționează Consiliul să adopte pentru a coopta cu succes toate părțile interesate relevante (inclusiv ONG-urile și agențiile private de plasare a forței de muncă) în procesul integrării șomerilor de lungă durată?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică