Förfarande : 2015/2820(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000121/2015

Ingivna texter :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Debatter :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 26k
13 oktober 2015
O-000121/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000121/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Thomas Händel, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden
 Svar i kammaren 

I den ekonomiska krisens kölvatten har långtidsarbetslösheten fördubblats sedan 2007 och utgör i nuläget hälften av all arbetslöshet. Mer än 12 miljoner människor – dvs. 5 procent av de EU-invånare som är i arbetsför ålder – är långtidsarbetslösa. 2014 hade mer än 60 procent av de långtidsarbetslösa varit arbetslösa under en sammanhängande period av minst två år. Varje år slutar var femte långtidsarbetslös person helt att söka arbete. Samtidigt som EU:s arbetsmarknader visar vissa tecken på förbättringar är långtidsarbetslösheten fortsatt hög.

– Hur avser rådet att på ett effektivt sätt ta itu med de många hinder som ett stort antal långtidsarbetslösa drabbas av, såsom fattigdom, kompetensförlust och hälsoproblem?

– Hur räknar rådet med att skapa hållbara arbeten för de långtidsarbetslösa, framför allt i länder och områden med hög strukturell arbetslöshet? Överväger rådet i detta sammanhang sysselsättningsfrämjande åtgärder med avseende på skatten på arbete?

– Vilken flexibilitet i de nationella budgetreglerna kan man räkna med och vilka resurser kan göras tillgängliga (framför allt genom Europeiska socialfonden), särskilt för medlemsstater som deltar i ekonomiska anpassningsprogram?

– På vilka sätt avser rådet att stärka länken mellan kompetens och arbete för att återintegrera de långtidsarbetslösa och göra dem anställningsbara?

– Hur kommer medlemsstaterna att säkerställa kvaliteten på arbetena för de långtidsarbetslösa och undvika att dessa personer hamnar i osäkra anställningar?

– Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller de sociala, ekonomiska och budgetmässiga villkor som gäller. Samtidigt utgör de långtidsarbetslösa en ytterst heterogen grupp. Hur räknar rådet med att inom ramen för sin rekommendation hantera denna mångfald i strävan efter ett framgångsrikt genomförande i samtliga medlemsstater? Hur kommer fastställande och utbyte av bästa metoder att säkerställas?

– Hur avser rådet att förbättra situationen för människor som har varit arbetslösa i mer än 18 månader, eller för den stora grupp av människor som inte finns i några register, om man inriktar sig på arbetslöshet som varat i 12–18 månader?

– Vilka specifika åtgärder avser rådet att vidta för att framgångsrikt involvera alla berörda parter (däribland icke-statliga organisationer och privata arbetsförmedlingar) i processen med att integrera de långtidsarbetslösa?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande