Parlamentní otázky
PDF 185kWORD 26k
14. října 2015
O-000123/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000123/2015
Radě
článek 128 jednacího řádu
José Manuel Fernandes, Reimer Böge, za skupinu PPE

 Předmět: Financování dvou nových svěřenských fondů EU pro Sýrii a Afriku a příspěvky členských států do těchto fondů

V reakci na syrskou krizi v posledních měsících Komise zahájila činnost vůbec prvního regionálního svěřenského fondu EU (fond Madad) a nouzového svěřeneckého fondu pro stabilitu a řešení základních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe. EU uvolnila pro tyto dva svěřenské fondy EU značné prostředky na zahájení jejich fungování, a to z rozpočtu EU a z Evropského rozvojového fondu. Očekává se, že pro financování fondu Madad (500 milionů EUR) a svěřenského fondu pro Afriku (1,8 miliardy EUR) ze strany EU poskytnou členské státy prostředky v rámci dobrovolných příspěvků.

Jakými částkami se jednotlivé členské státy zavázaly přispívat do každého z těchto fondů a jakým způsobem budou tyto prostředky spravovány?

Hodlá Rada provést úplný přezkum a reformu podpory rozvoje a humanitární pomoci ze strany EU (event. během přezkumu/revize víceletého finančního rámce), aby se čerpání rozpočtu EU zefektivnilo a financování bylo okamžitě dostupné a koherentní s financováním z Evropského rozvojového fondu a s dvoustrannou pomocí nabízenou členskými státy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění