Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 27k
14. října 2015
O-000124/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000124/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
José Manuel Fernandes, Reimer Böge, za skupinu PPE

 Předmět: Financování dvou nových svěřenských fondů EU pro Sýrii a Afriku a příspěvky členských států do těchto fondů

V reakci na syrskou krizi v posledních měsících Komise zahájila činnost vůbec prvního regionálního svěřenského fondu EU (fond Madad) a nouzového svěřeneckého fondu pro stabilitu a řešení základních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe. EU uvolnila pro tyto dva svěřenské fondy EU značné prostředky na zahájení jejich fungování, a to z rozpočtu EU a z Evropského rozvojového fondu. Očekává se, že pro financování fondu Madad (500 milionů EUR) a svěřenského fondu pro Afriku (1,8 miliardy EUR) ze strany EU poskytnou členské státy prostředky v rámci dobrovolných příspěvků.

Jakými částkami se jednotlivé členské státy zavázaly přispívat do každého z těchto fondů a jakým způsobem budou tyto prostředky spravovány? Plánuje Komise s ohledem na naléhavost této záležitosti stanovit lhůtu pro vplacení příspěvků ze strany členských států?

Jakým způsobem hodlá Komise zajistit co největší účinnost, soudržnost, viditelnost, flexibilitu a rychlé poskytnutí podpory / učinění kroků ze strany EU pomocí různých finančních nástrojů a v různých zemích prostřednictvím svěřenských fondů, aby přitom byl dodržen právní základ (zejména finanční nařízení) a zásada jednotnosti rozpočtu, která je zakotvena v nařízení o víceletém finančním rámci? V čem spočívá přidaná hodnota svěřenských fondů ve srovnání se stávajícími nástroji a programy rozpočtu EU?

Hodlá Komise provést úplný přezkum a reformu podpory rozvoje a humanitární pomoci ze strany EU (event. během přezkumu/revize víceletého finančního rámce), aby se čerpání rozpočtu EU zefektivnilo a financování bylo okamžitě dostupné a koherentní s financováním z Evropského rozvojového fondu a s dvoustrannou pomocí nabízenou členskými státy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění