Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 24k
21 oktober 2015
O-000133/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000133/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen

 Angående: Luftangreppen mot sjukhuset i Kunduz samt skyddet för biståndsarbetare

Bombningarna av Kunduz var en fullständigt oacceptabel tragedi som dessutom eventuellt bör betraktas som en krigsförbrytelse, med tanke på att angreppet fortsatte i mer än 30 minuter efter det att tjänstemän från USA och Nato informerats om platsen för angreppet. Under bombningarna miste biståndsarbetare från Läkare utan gränser sina liv när de hjälpte de mest utsatta och sårbara på en offentlig plats (ett sjukhus som drivs av Läkare utan gränser).

Under föregående plenarsammanträde i Strasbourg aviserade kommissionsledamot Stylianides en skyndsam utvärdering av behovet av ytterligare humanitärt bistånd.

1. Vilka konkreta åtgärder föreslår kommissionen efter den inledande utvärderingen, i syfte att

– förbättra skyddet för biståndsarbetare (i synnerhet i form av säkert och ändamålsenligt tillträde för biståndsarbetarna, inte minst genom adekvata flygtransporter för dem),

– upprätta en humanitär korridor i Kunduz-provinsen,

– säkerställa såväl vederbörlig ansvarsskyldighet med avseende på skyddsåtgärderna som fortlöpande övervakning av angrepp mot biståndsarbetare?

2. Vilka initiativ är kommissionen beredd att ta för att få till stånd en oberoende utredning av bombningarna av Kunduz samt ett straffrättsligt förfarande med anledning av de många liv som gick till spillo och den förstörelse som delar av sjukhuset drabbades av?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande