Parlamendi esitatud küsimused
PDF 185kWORD 26k
5. november 2015
O-000139/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000139/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Emma McClarkin, Ashley Fox, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: Olukord terasesektoris

Euroopa terasetööstus on olnud alates 2008. aasta finantskriisist tavatu surve all ning väga paljude töökohtade kadumine on olnud peamine kõneaine viimastel nädalatel üle Euroopa toimunud poliitilistes aruteludes. Terasetarbimine Euroopas on endiselt ligikaudu 25% väiksem kui kriisi eel, kusjuures nõudluse vähenemist Euroopas on võimendanud laiemad ülemaailmsed probleemid, mis on tekitanud ohtliku olukorra selles tegevusvaldkonnas.

Kuigi surve terasetööstusele tuleneb mitmest eri tegurist, nt Euroopa vääringute suhtelisest tugevusest ja energia kõrgest hinnast, ei ole võimalik eirata asjaolu, et terasetööstuses toimub kõlvatu konkurents ning turul käitutakse konkurentsivastaselt. Sisemaise tarbimise aeglustumise tulemusel kasvas Hiina teraseeksport 2015. aasta esimese kuue kuuga 28% ja maailmaturg ujutati üle terasega, mida sageli müüakse välisturgudel kahjumiga. See destabiliseerib tugevalt ülemaailmset teraseturgu ja kaubavoogusid ning ohustab seeläbi kogu Euroopa terasetööstust, mis annab tööd 330 000 inimesele.

Lisaks neile raskustele kehtib ülemmäär hüvitistele, mida valitsused saavad maksta ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaudsete kulude eest, mille elektritootjad hindade kaudu edasi annavad, mis tähendab seda, et terasetootjad maksavad kinni ka osa heitkogustega kauplemise süsteemi kuludest, mis on seotud nende ostetava elektriga.

– Kas komisjon jälgib tähelepanelikult kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid seoses Hiinaga, et neid laiendada, juhul kui ulatuslik dumping või konkurentsivastane käitumine leiab tõestamist?

– Kas komisjon on suhelnud otse Hiina valitsusega, et leida sellele küsimusele rahumeelne lahendus?

– Kas komisjonil on võimalik kaaluda kiiremas korras võimalusi senisest palju kiirema riigiabi heakskiitmise menetluse korraldamiseks energiamahukatele tööstusharudele, mis võimaldaks leevendada eespool nimetatud lisasurvet?

– Kas komisjon arvab, et kehtiv riigiabi raamistik on piisavalt tugev, et tulla toime ELi terasesektori praeguste probleemidega? Kas liikmesriigid vajavad paremad suuniseid selle kohta, milline sekkumine võiks olla lubatud?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave