Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000140/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Keskustelut :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 96kWORD 24k
10. marraskuuta 2015
O-000140/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000140/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan 10. kesäkuuta 2015 päätöslauselman Unkarin tilanteesta.

Päätöslauselman 11 kohdassa parlamentti kehotti ”komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen mahdollista systeemistä, vakavaa loukkaamista, myös erinäisten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa heikentävien toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva järjestelmäuhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara” ja pyysi komissiota ”raportoimaan asiasta parlamentille ja neuvostolle ennen syyskuuta 2015”.

Onko komissio toteuttanut perusteellisen valvontaprosessin parlamentin kehotuksen mukaisesti? Jos komission vastaus on kielteinen, voiko se selittää, miksei se ole käynnistänyt kyseistä valvontaprosessia?

Voiko komissio esittää parlamentille arvion demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilanteesta Unkarissa?

Onko komissio ottanut käyttöön oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen parlamentin kehotuksen mukaisesti, ja jos ei ole, voiko komissio esittää perustellun syyn käyttöön ottamatta jättämiselle?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus