Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000140/2015

Teksty złożone :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debaty :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 186kWORD 26k
10 listopada 2015
O-000140/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000140/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 Przedmiot: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r.
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 czerwca 2015 r. Parlament uchwalił rezolucję w sprawie sytuacji na Węgrzech.

W jej ust. 11 Parlament zaapelował do Komisji o „rozpoczęcie pierwszego etapu działań przewidzianych w unijnych ramach na rzecz wzmocnienia praworządności, a tym samym o niezwłoczne rozpoczęcie procesu skrupulatnego monitorowania stanu demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech, który pozwoli ocenić potencjalne poważne naruszenia wartości będących fundamentem Unii Europejskiej zgodnie z art. 2 TUE, co obejmuje też łączny wpływ różnych środków pogarszających stan demokracji, praworządności i praw podstawowych, oraz ocenić ryzyko powstania zagrożenia systemowego dla praworządności w tym państwie członkowskim, które mogłoby przekształcić się w realne ryzyko poważnego naruszenia w rozumieniu art. 7 TUE”, i zwrócił się do Komisji o „przedstawienie Parlamentowi i Radzie sprawozdania na ten temat do września 2015 r.”.

Czy Komisja przeprowadziła proces skrupulatnego monitorowania stanu demokracji, o co wnioskował Parlament? Jeżeli nie, to czy może wyjaśnić powody niepodjęcia tego działania?

Czy Komisja może przekazać Parlamentowi ocenę stanu demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech?

Czy Komisja rozpoczęła wdrażanie unijnych ram na rzecz wzmocnienia praworządności, do czego wzywał Parlament, a jeśli nie, to czy może podać uzasadniony argument, dlaczego tego nie uczyniła?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna