Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 23k
11 december 2015
O-000159/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000159/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Lars Adaktusson, för PPE-gruppen

 Angående: Att definiera IS brott mot religiösa minoriteter i Irak och Syrien som folkmord

Efter tio år av systematisk förföljelse har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär en tredjedel. De flesta har tvingats fly utomlands eller dödats i ständigt tilltagande trakasserier och övergrepp. I Syrien råder en liknande situation. Minst en tredjedel av landets 600 000 kristna har tvingats fly. Yazidierna och andra minoritetsgrupper har utsatts för liknande brott. Islamiska statens motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord som gärningar utförda ”i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.

Håller kommissionen med om att IS brott mot etniska och religiösa minoriteter i Irak och Syrien bör definieras som folkmord?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande