Parlamenti kérdések
PDF 199kWORD 30k
2015. december 21.
O-000161/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000161/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume, Edouard Martin, Guillaume Balas, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Emmanuel Maurel, Isabella De Monte, Georgi Pirinski, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Gilles Pargneaux, Hugues Bayet, Vincent Peillon, István Ujhelyi, Lucy Anderson, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Virginie Rozière, Ana Gomes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Siôn Simon, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Maria Arena, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Iliana Iotova, Luigi Morgano, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Gabriele Preuß, Vilija Blinkevičiūtė, Karoline Graswander-Hainz

 Tárgy: Az európai vasúti biztonság megerősítésére irányuló intézkedések

Az utóbbi időkben az EU tagállamaiban számos terrortámadás vagy terrortámadásra irányuló kísérlet történt. A német, olasz, spanyol, luxemburgi, belga, holland, angol és svájci miniszterek, a közlekedésért és az uniós belügyekért felelős uniós biztosok, valamint a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora részvételével 2015. augusztus 29-én került sor a vasúti biztonság megerősítésére és előmozdítására irányuló lehetséges kezdeményezéseket megvitató tárgyalásokra: a vonatokon a biztonság megerősítése érdekében többnemzetiségű rendőri csoportok, vizuális vizsgálat és poggyászellenőrzés, névre szóló jegyek általános használata a nemzetközi vonatokon, videokamerás megfigyelési rendszer rendszeres alkalmazása stb. Mindazonáltal a megbeszélések még nem eredményeztek konkrét, európai szintű intézkedéseket.

Közben a francia hatóságok úgy határoztak, hogy számos intézkedést hajtanak végre a Thalys vonatok nagyobb biztonságának sürgős garantálása érdekében, bizonyítva, hogy ilyen intézkedéseket lehet alkalmazni: biztonsági kapuk felállítása, a francia vasutaknál (SNCF) dolgozó biztonsági személyzet (SUGE) hatáskörének megerősítése, illetve szúrópróbaszerű személyazonossági ellenőrzések. Ezek az intézkedések csak a kezdetet jelentik, és csak akkor lesznek teljes mértékben hatékonyak, ha azokat nemzetközi szinten alkalmazzák.

A vasúti biztonság szempontjából a Bizottság jelenlegi fellépései a vandalizmushoz és a hétköznapi bűncselekményekhez kapcsolódnak. Mikor fog a Bizottság átfogó biztonsági intézkedéscsomagot bevezetni a terrortámadások megfékezésére is?

Egyértelmű, hogy természetéből adódóan a közlekedés nemzetközi, ebből kifolyólag alapvető fontosságú a biztonsági normákra vonatkozó összehangolt uniós megközelítés biztosítása. Hasonlóan fontos a meglévő eszközökben – például a vasútrendészeti szervek rendkívül hasznos európai hálózatában (RAILPOL) – rejlő potenciál maradéktalan kihasználása. Hogyan lehetne a RAILPOL munkáját egy közös európai biztonsági megközelítés alapjává tenni? Úgy tűnik, hogy a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó uniós szakértői csoport (LANDSEC) nem annyira hatékony, mint lehetne: hajlandó-e a Bizottság arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy ez a szakértői csoport rendszeresebb időközönként találkozzon és a vasúti biztonságra összpontosítson? Hogyan akarja a Bizottság a vasúti biztonságra vonatkozó összehangolt normákat uniós szinten kialakítani és érvényre juttatni? Ennek fényében fontolóra veszi-e a Bizottság egy ezzel foglalkozó ügynökség felállítását?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat